Cyn-fyfyrwyr - Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Wedi ei bostio ar 1 Awst 2013
Eisteddfod-2013-banner

Cynhelir yr Eisteddfod o’r 3ydd i’r 10fed Awst yn Ninbych a bydd Prifysgol Cymru unwaith eto’n bresennol yno, yn rhannu stondin gyda’n partner uno Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Er y bydd cynrychiolwyr o’r Brifysgol ar gael trwy’r wythnos i siarad â chyn-fyfyrwyr, mae’r Brifysgol wedi neilltuo amser penodol ar ddydd Llun 5ed Awst i ganolbwyntio ar ein cyn-fyfyrwyr a Changhennau ac Adrannau’r Cyn-fyfyrwyr yn arbennig.

Rhwng 1:00-2:30pm ar stondin y Brifysgol, bydd cyfle i’r rhai sydd eisoes yn aelodau o gangen helpu i hwyluso trafodaethau ynghylch syniadau ar gyfer cydweithredu, ac i gyn-fyfyrwyr sy’n galw heibio gael rhagor o wybodaeth.

Er y rhagwelir y bydd y digwyddiad yn gymharol anffurfiol, bydd cyfle i aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr fynychu fforwm wedi ei drefnu gan Adran y Clasuron Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr cyn y digwyddiad hwn. Wedi ei drefnu fel rhan o’i chyfarfod blynyddol yn yr Eisteddfod, bydd yn gyfle i drafod syniadau cydweithredol rhwng Canghennau ac Adrannau mewn lleoliad mwy ffurfiol. 

Am 12:00pm ym Mhabell y Cymdeithasau 1, bydd Cadeirydd yr Adran Mr John Ellis-Jones yn siarad ar y pwnc  chaib, rhaw ac ysgrifbin: adlunio’r gorffennol, a fydd yn cael ei ddilyn gan y fforwm a ddylai barhau am 30 munud. Mae croeso i holl aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr ymuno â ni ac fe fydd nid yn unig yn gyfle gwych i glywed darlith ddiddorol a charismataidd, ond gobeithir y bydd y fforwm dilynol yn rhoi ffocws pellach i syniadau cydweithredol cyn y cyfarfod ar stondin y Brifysgol.

Bydd Adran Athroniaeth Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru hefyd yn cynnal digwyddiad yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Ddydd Iau 8 Awst am 11:00am ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bydd yr Adran yn lansio Cenedligrwydd, Cyfiawnder a Heddwch, cyfrol o erthyglau’n trafod gwahanol agweddau o athroniaeth wleidyddol.

Cyhoeddir y gyfrol gan Wasg y Lolfa, ac E. Gwynn Matthews, Cadeirydd y Gangen, sydd wedi’i golygu. Mae’n cynnwys cyfraniadau gan yr Athro Howard Williams, Dr Huw Williams, Dr Gwenllian Lansdown Davies, Dr Douglas a’r Athro Richard Wyn Jones.

Dan gadeiryddiaeth Dr Meredydd Evans (Llywydd Anrhydeddus yr Adran Athroniaeth) bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys anerchiad gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas â’r teitl Athroniaeth a’r Gwleidydd. Gweinir lluniaeth.

Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at groesawu holl aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr i’r stondin, boed yn ystod y cyfarfod penodol ar y prynhawn Llun , neu ar unrhyw adeg arall yn ystod yr wythnos.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori