Dathliad Graddio 2013

Wedi ei bostio ar 1 Mai 2013
Graduation 2013 News

Ar 2 a 3 Mai, bydd dros 4,000 o raddedigion a’u gwesteion yn ymuno â Phrifysgol Cymru i nodi diwedd eu hastudiaethau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. Bydd ysgolheigion o bob rhan o’r byd yn dod i’r dathliadau graddio a byddant yn ymweld o bedwar ban byd, gan gynnwys Tsiena, Hong Kong, India, Singapore ac Ewrop.

Bydd y Parchedicaf Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru a Dirprwy Ganghellor y Brifysgol, yn arwain y seremonïau, a bydd pob un sy’n derbyn gradd yn cael cyfarchiad personol gan yr Athro Medwin Hughes DL, yr Is-Ganghellor.

Bydd y Brifysgol hefyd yn dyfarnu graddau er anrhydedd i gydnabod cyflawniadau mewn academia, y celfyddydau, llenyddiaeth, gwyddoniaeth, masnach a diwydiant, bywyd proffesiynol a gwasanaeth i’r cyhoedd neu i’r Brifysgol. Y tri unigolyn sy’n derbyn y graddau hyn eleni yw:

  • Hywel Ceri Jones, gradd Doethur y Brifysgol er Anrhydedd, am ei ymroddiad oes i'w waith yn Ewrop, yn enwedig ym maes addysg;
  • Dai Jones (Llanilar), gradd Athro yn y Celfyddydau honoris causa, i gydnabod ei gyfraniad helaeth at ddatblygiad amaethyddiaeth yng Nghymru a’i amlygrwydd fel cyflwynydd teledu a chanwr;
  • Andrew Green, Doethur mewn Llên honoris causa, i gydnabod ei gyfraniad sylweddol i ddiogelu etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru drwy ei waith fel Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru, 1998 -2013.

Bydd y graddedigion a’u gwesteion yn aros yng Nghaerdydd a’r ardal, a bydd hyn yn gyfle iddynt ymweld â safleoedd ac atyniadau lleol ac yn hwb i dwristiaeth Cymru a’r economi leol.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori