Derbyniad 'Astudio yng Nghymru' i'w gynnal yn Washington DC

Wedi ei bostio ar 14 Ionawr 2016

Ar 3 Chwefror gwahoddir holl Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru sy’n byw yn UDA i dderbyniad ‘Astudio yng Nghymru’ a gynhelir ym Mhreswylfa Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth Prydain yn Washing DC.

Caiff y noson ei chynnal ar y cyd gan Mr Patrick Davies, Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth Prydain a Dr Gareth Morgan, Pennaeth Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America, a’r nod yw dathlu’r partneriaethau ymchwil ac addysgol rhwng Cymru ac UDA a helpu i hyrwyddo’r brand ‘Astudio yng Nghymru’.

Lansiwyd ‘Astudio yng Nghymru’ yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas yr Addysgwyr Rhyngwladol (NAFSA) yn 2015, a bydd yn borthol defnyddiol a fydd yn arddangos y gorau o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig fel cyrchfan astudio o’r radd flaenaf - o’i phrifysgolion a’i chyrsiau i’w hanes a’i diwylliant, yn ogystal â gwybodaeth ymarferol ar sut i ymgeisio.

Caiff nifer o Brifysgolion Cymru, gan gynnwys Prifysgol Cymru a’n partner uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant eu cynrychioli yn y derbyniad, ynghyd a phartneriaid Prifysgol a chysylltiadau lleol o fyd busnes a gwleidyddiaeth.

Os hoffech ddod i’r digwyddiad, bydd angen i chi ateb y gwahoddiad erbyn 26 Ionawr:

Derbyniad ‘Astudio yng Nghymru’
Dyddiad 3 Chwefror 2016 - 6.00pm
Lleoliad: 2934 Edgevale Terrace NW, Washington DC 20008 USA
Gwisg: Gwisg Busnes
Atebwch erbyn 26 Ionawr 2016
Ffon: (202) 588 6521 / Ebost: Shari.Acreefco.gov.uk 

I weld y gwahoddiad ffurfiol i’r derbyniad, cliciwch yma
I gael rhagor o wybodaeth am ‘Astudio yng Nghymru’ ewch i’r wefan - www.studyinwales.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori