Enillydd Ysgoloriaeth Deithiol yn datgelu'r gwir Macau

Wedi ei bostio ar 12 Mai 2010

(h) Stephen Kelly

Mae rhanbarth Macau yn Tseina yn un o'r ardaloedd mwyaf poblog yn y byd. Yn ardal bysgota dawel ac yn wladfa Bortiwgeaidd, mae Macau wedi elwa o gynnydd sylweddol yn ei heconomi diolch i'r casinos niferus sydd wedi trawsffurfo'r ardal ond sydd hefyd wedi creu tlodi enbyd i rai o'i thrigolion.  

Diolch i Ysgoloriaeth Deithiol Gareth Jones Prifysgol Cymru, teithiodd Stephen Kelly, cyn-fyfyriwr ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd, i Macau yn ddiweddar gan dynnu lluniau o drigolion y wlad.

Gyda cynnydd economaidd fe ddaw straen gyda channoedd o weithwyr mudol Indiaidd Macau yn dioddef o gyflogau dychrynllyd o isel, amodau gwaith gwael gyda'u teuluoedd yn byw mewn slymiau budr a gorlawn.

Mae gwaith Stephen wedi'i gyhoeddi mewn nifer o gylchgronnau adnabyddus yn cynnwys yr Independent, yr Observer La Republica Delle Donne ac Il Magazine. Cymerodd sawl risg i gyflawni ei brosiect yn Macau sef tynnu lluniau teimladwy sy'n dangos gwir drueni sefyllfa gweithwyr mudol Macau a'u teuluoedd.

Ysgrifennodd Stephen ddarn nodwedd o'i brofiadau yn Macau ar gyfer ein safwe ysgoloriaethau a gallwch ei ddarllen yma:

http://www.wales.ac.uk/en/Scholarships/ScholarshipWinners/2008GarethJonesMemorialTravellingScholarship.aspx

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I ddysgu mwy am Ysgoloriaethau Prifysgol Cymru, ewch i: www.cymru.ac.uk/

Am wybodaeth i'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk  02920 37699

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori