Ysgoloriaeth taith yn galluogi i fyfyriwr ymchwilio i fasnach rhwng Tsieina a Taiwan

Wedi ei bostio ar 12 Gorffennaf 2011
jenping

Jen-Ping Chiu, ennillydd ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones Prifysgol Cymru

Mae’n bleser gan y Brifysgol gyhoeddi mai enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones Prifysgol Cymru eleni yw Jen-Ping Chiu, myfyriwr PhD mewn Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Diwylliannol ym Mhrifysgol Abertawe.

Roedd cystadleuaeth gref o blith maes eithriadol o dalentog o ymgeiswyr, ond penderfynwyd mai Jen-Ping ddylai dderbyn y wobr o £3000 oherwydd yr ymchwil amhrisiadwy y mae wedi’i wneud i’r berthynas fasnachu rhwng Taiwan - ei wlad enedigol - a Tsieina.

Bydd y cymorth ariannol a ddarperir gan y wobr yn galluogi i Jen-Ping deithio i Tsieina i gwblhau cam olaf ei waith maes PhD. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn rhanbarthau Delta Afon Yangtze a Delta Afon Perl; bydd yn cysylltu â buddsoddwyr tramor a swyddogion lleol i gael data empirig ar y modd y mae llywodraeth leol Tsieina yn gweithredu polisi manteisiol i gwmnïau sydd wedi’u hariannu dramor.

Oherwydd mai Tsieina yw’r economi sy’n tyfu fwyaf yn y byd - ac yn fuan bydd yn fwy na UDA - gyda’r ymchwil hwn, mae Jen-Ping am ehangu’r ddealltwriaeth boblogaidd o’i diwylliant busnes; un yn aml a berchir ac a ofnir fel ei gilydd, gan ganiatáu i sector breifat lwyddiannus iawn ffynnu dan faner comiwnyddiaeth.

Bydd ei waith hefyd yn amlygu’r modd y mae Tsieina wedi tanseilio annibyniaeth Taiwan drwy wneud y wlad yn gynyddol ddibynnol ar fuddsoddiad o dir mawr Tsieina.

Wrth sôn ei deimladau ar ôl ennill y dyfarniad, dywedodd Jen-Ping:

"Rwyf i wrth fy modd ac yn ei theimlo’n anrhydedd i gael ennill Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones Prifysgol Cymru 2011. Rwyf i’n wirioneddol werthfawrogi ystyriaeth, anogaeth a ffydd y Brifysgol ynof i.”

Caiff yr Ysgoloriaeth hon ei darparu drwy incwm o Gronfa Goffa a godwyd drwy danysgrifiad cyhoeddus i goffau Gareth Richard Vaughan Jones, a raddiodd o’r Brifysgol ac a laddwyd gan ysbeilwyr ym Mongolia, 12 Awst, 1935.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgoloriaethau Prifysgol Cymru, cliciwch ar: http://www.wales.ac.uk/cy/Scholarships/Scholarships.aspx

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu, Tomas Llewelyn Barrett t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau