Teithio yn amlygu hynt miliynau o Americanwyr sy'n dioddef tlodi

Wedi ei bostio ar 18 Gorffennaf 2011
JasonEdwards

Ennillydd ysgoloriaeth, Jason Edwards

Dyfarnwyd £3000 i ail enillydd Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones Prifysgol Cymru am ei adroddiadau’n ymchwilio i dlodi bwyd yn America.

Bydd Jason Edwards, sydd â Gradd Athro mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol, yn defnyddio’r arian i ariannu prosiect dogfennol ar dlodi bwyd, a wnaed fel rhan o’i astudiaethau.

Roedd y prosiect yn golygu bod rhaid iddo deithio i daleithiau de UDA lle cynhaliodd gyfres o gyfweliadau ynghyd â ffilmio.

Wrth sôn am y prosiect dywedodd Jason:

“Bob blwyddyn mae dros 50 miliwn o Americanwyr yn llwgu yn y wlad gyfoethocaf yn y byd. Gyda gwladwriaeth les gyfyngedig, mae llawer o deuluoedd ar gyflogau isel yn gorfod dibynnu ar y banc bwyd lleol a chenhadon Cristnogol er mwyn goroesi.”

“Mae’r ysgoloriaeth hon yn fy ngalluogi i dynnu sylw at y broblem ddychrynllyd a chynyddol hon sy’n aml yn cael ei hanwybyddu yn y cyfryngau rhyngwladol. Bydd y dyfarniad yn cyllido dogfen deledu yn San Antonio, un o ddinasoedd tlotaf taleithiau’r de, gan adrodd stori’r 4 miliwn o bobl Tecsas sy’n byw mewn tlodi difrifol.”

Dywed mai un o’r prif resymau yr aeth i fyd newyddiaduraeth oedd yr angen i ymchwilio i hanes y bobl y tu ôl i’r penawdau ac i “estyn allan i’r cymunedau lleol, lle bynnag y maen nhw yn y byd”,

Ychwanegodd:

“Rwyf i wrth fy modd yn derbyn Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones ac rwy’n diolch i’r Brifysgol am ddewis fy nghais i.”

Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth yn 2009 â gradd anrhydedd mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd, aeth Jason yn ei flaen i sicrhau MA mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol yng Ngholeg Prifysgol Falmouth yng Nghernyw.

Caiff yr Ysgoloriaeth hon ei darparu drwy incwm o Gronfa Goffa a godwyd drwy danysgrifiad cyhoeddus i goffau Gareth Richard Vaughan Jones, a raddiodd o’r Brifysgol ac a laddwyd gan ysbeilwyr ym Mongolia, 12 Awst, 1935.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgoloriaethau Prifysgol Cymru, cliciwch ar: http://www.wales.ac.uk/cy/Scholarships/Scholarships.aspx

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk


Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori