Myfyriwr 66 oed yn teithio i Efrog Newydd

Wedi ei bostio ar 11 Ionawr 2012
dilysjonesnew

Ennillydd Dilys Jones

Mae myfyriwr hŷn 66 mlwydd oed, sydd wedi treulio’i hoes yn gweithio ar fferm laeth yng nghanolbarth Ceredigion, wedi teithio dros 3000 o filltiroedd i Efrog Newydd yn ddiweddar ar Ysgoloriaeth Deithio.

Dilys Jones, myfyrwyr PhD ar ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yw enillydd Ysgoloriaeth Geoffrey Crawshey Prifysgol Cymru eleni, sy’n werth £1000.

Yn egluro sut yr oedd y dyfarniad o fudd iddi, dywedodd Dilys:

“Ym mlwyddyn olaf fy ymchwil PhD mae’r dyfarniad wedi hwyluso’r llwyfan rhyngwladol cyntaf ar gyfer fy ngwaith cymharol ar hunaniaeth cenhedloedd lleiafrifol mewn ffilm, yn canolbwyntio ar Gymru a Gwlad y Basg.

“Mae wedi fy ngalluogi i gyflwyno papur mewn cynhadledd yn Efrog Newydd ym mis Rhagfyr 2011 i academyddion o Sbaen ac academyddion eraill yn gweithio yn yr un maes.

“Mae wedi bod yn brofiad ardderchog, amserol sy’n sicr o fod o fudd i’m traethawd terfynol.”

Ar ôl cwblhau BA (Anrh.) mewn Astudiaethau Ffilm yng nghampws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn 2003, dechreuodd Dilys ymchwilio i naratifau newidiol hunaniaeth cenhedloedd lleiafrifol mewn ffilm.

Yn 2008 uwchraddiodd o MPhil i PhD - bellach mae hi wrthi’n cwblhau camau terfynol ei thraethawd.

Mae canolbwynt yr ymchwil yn cwmpasu ffilmiau o Gymru o gyfnod ‘How Green is My Valley’ ym 1941 i ‘Patagonia’ yn 2011; a ffilmiau o Wlad y Basg a ryddhawyd dan lywodraeth Franco i weithiau llawer diweddarach Julio Medem.

Cyflwynodd Dilys bapur ymchwil ar naratifau newidiol mewn cynhadledd yn Efrog Newydd a chafodd dderbyniad da iawn gan gynrychiolwyr o bob rhan o’r byd.

Cafodd cronfa Ysgoloriaeth Geoffrey Crawshay ei sefydlu i alluogi ymgeiswyr llwyddiannus i deithio ym Mhrydain neu dramor gyda’r bwriad o gyfoethogi profiad esthetig y myfyriwr yn un o’r Celfyddydau Cain.

/GORFFEN

Mae ffurflenni cais ar gyfer yr Ysgoloriaeth ar gael ar:

http://www.wales.ac.uk/en/Scholarships  

Neu anfonwch ebost at awards@wales.ac.uk  

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Prifysgol Cymru wedi penderfynu uno gyda Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe. Caiff y sefydliad unedig ei uno dan Siarter Frenhinol hanesyddol 1822 Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae hwn yn benderfyniad hanesyddol ac yn gyfle i’r Brifysgol ar ei newydd wedd barhau i wasanaethu addysg uwch mewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol. Rhagwelir y bydd y tri sefydliad wedi uno erbyn 1 Awst 2012.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Phrifysgol Cymru ewch i: www.wales.ac.uk  

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu, Tomas Llewelyn Barrett t.barrett@wales.ac.uk Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau