Enillydd ysgoloriaeth yn aildanio dadl ar newyn yn nhalaith Texas

Wedi ei bostio ar 1 Medi 2011
foodpoverty

Banc bwyd yn San Antonio, Texas

Yn ddiweddar mae Jason Edwards, sy’n raddedig o Brifysgol Cymru, wedi codi cryn ddadlau yn San Antonio Texas gyda’i raglen ddogfen ar dlodi bwyd, oedd yn ganolbwynt eitem newyddion yn un o bapurau newydd y ddinas.

Dyfarnwyd swm o £3000 i Jason gan y Brifysgol ym mis Gorffennaf i’w helpu i dalu costau ei daith i San Antonio (SA) lle’r oedd am ffilmio ei raglen, Texas: A State of Hunger. Gan ddefnyddio’r ddinas fel astudiaeth achos, bwriad Jason oedd amlygu hynt 50 miliwn o Americanwyr sy’n byw mewn tlodi, ac oherwydd diweithdra eang ac addysg neu gyflogau annigonol, sy’n methu â darparu ar gyfer eu teuluoedd.

Yn y rhaglen ddogfen, mae Jason yn cyflwyno’r cyferbyniadau dramatig sy’n bodoli yn SA. Ar y naill law, SA yw prif gyrchfan twristaidd Texas, yr ail dalaith gyfoethocaf yn y byd. Ar y llaw arall, Texas yw’r ail dalaith fwyaf newynog hefyd - mae dros bedair miliwn o bobl Texas yn byw mewn tlodi bwyd, ond yn eironig ddigon, mae’r dalaith flwyddyn ar ôl blwyddyn ymysg y deg uchaf o daleithiau tewaf America. Dyna’r paradocs y mae’r dalaith yn bodoli ynddo.

Gallwch weld dogfen Jason drwy glicio yma.
 
/Diwedd
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori