Dyfarnu Ysgoloriaethau i Dalent Gerddorol Gymreig

Wedi ei bostio ar 4 Mawrth 2011
gwawrjordan

Ennillwyr Gwobr Goffa D Afan Thomas, Gwawr Ifan a Jordan Williams

Ar sail eu cyraeddiadau eithriadol a chefnogaeth disglair eu tiwtoriaid academaidd, hyfrydwch i Brifysgol Cymru yw cyhoeddi enillwyr Gwobr Goffa D Afan Thomas am Gerddoriaeth eleni.

I dderbyn £1500 y mae Jordan Price Williams, myfyriwr trydedd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD). Bydd Gwawr Ifan, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor a chyn enillydd Cronfa Thomas Ellis Prifysgol Cymru, yn derbyn £500.

Fel un sy’n canu’r bas dwbl mewn sawl cerddorfa, mae Jordan yn bwriadu defnyddio ei wobr tuag at brynu bas dwbl newydd – un mwy addas ar gyfer lefel y gerddoriaeth y mae’n ei hastudio ar y foment. Bydd hefyd yn defnyddio cyfran o’r dyfarniad i helpu talu am diwtoriaeth gyda’r byd enwog Chi-chi Nwanoku, Prif Chwaraeydd Bas Cerddorfa’r Age of Enlightenment yn Llundain.

Wrth siarad am ei wobr, dywedodd Jordan;

“Mae bod yn gerddor sy’n chwarae’r bas dwbl yn golygu llu o rwystrau ariannol oherwydd cost uchel offerynnau o ansawdd. Bydd y grant hael hwn o help imi allu talu am offeryn teilwng ar gyfer gwireddu fy mreuddwyd o ganu mewn cerddorfa broffesiynol.

“Mae cerddoriaeth yn bwysig imi, yn amlwg, ac rwy’n meddwl bod Gwobr Goffa D Afan Thomas am Gerddoriaeth yn amhrisiadwy ar gyfer darparu cyfleoedd i gerddorion gyrraedd eu llawn botensial, yn rhydd o lyffethair ariannol.”

Ar hyn o bryd, mae Gwawr yn astudio ar gyfer PhD yn Cerddoriaeth Mewn Iechyd yn Ysgol Gerdd Bangor, a bydd yn defnyddio ei gwobr i dalu treuliau a dynnir ar drip i Awstralia, lle bu’n mynychu cynhadledd ryngwladol a oedd yn canolbwyntio ar Gerddoriaeth Mewn Iechyd, maes a ystyrir yn un y mae’r Antipodeau’n arloesi ynddo. Tra yn y gynhadledd, cyflwynodd Gwawr papur ar Gerddoriaeth Mewn Iechyd, ac ymwelodd ag arbenigwyr sy’n ymarfer Cerddoriaeth Mewn Therapi ac hefyd creuodd cysylltiadau byd-eang.

Wrth dderbyn ei gwobr, dywedodd Gwawr;

"Mae'n rhan bwysig o'm gwaith ymchwil i rwydweithio ymhlith arbenigwyr ym maes Cerddoriaeth Mewn Iechyd, ac i ddysgu o enghreifftiau rhyngwladol o arfer da yn y maes. Mi oedd mynychu y gynhadledd yn Melbourne yn gyfle gwych i wneud hyn.

"Er mai ardal gymharol newydd, mae'r maes Cerddoriaeth Mewn Iechyd ar hyn o bryd yn ennill cydnabyddiaeth ryngwladol, gyda'r corff o ymchwil cynyddol yn profi y manteision o gerddoriaeth mewn iechyd i y gymdeithas. Bydd fy mhrofiad yn y gynhadledd yn fy helpu i bellach hyrwyddo y maes cerddoriaeth mewn iechyd yng Nghymru.

"Yr wyf yn ddiolchgar iawn am y wobr, a fydd yn cyfrannu'n fawr tuag at gost y daith hon."

Gwaddolwyd y Wobr yn 1981 o Gronfa Ganmlwyddol er cynnal y cof am D Afan Thomas (1881 1928), Cerddor, Cyfansoddwr a Sylfeinydd yr Afan Glee Society yng Nghwmafan, Port Talbot. Ei phwrpas yw rhoi cymorth ariannol i fyfyriwr cerdd addawol er mwyn datblygu ei (h)addysg gerddorol ef neu hi.

/Diwedd

Gellir cael ffurflenni cais ar gyfer yr Ysgoloriaeth drwy ymweld â:

http://www.wales.ac.uk/en/Scholarships/ScholarshipRecords/AberfanChildrensScholarship.aspx
 
neu drwy e-bostio awards@cymru.ac.uk
 
Am fwy o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch at: www.cymru.ac.uk
Am wybodaeth i’r wag a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk
 
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori