Cynhadledd Breswyl POWIS yng Ngregynog

Wedi ei bostio ar 27 Mai 2010
Gregynog Hall

Neuadd Gregynog

O'r 3-5 o Fehefin, bydd ysgolheigion Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru, (POWIS), cwmnïau ac academyddion yn ymgynnull yn neuadd ysblennydd Prifysgol Cymru sef Gregynog, ger y Drenewydd, ar gyfer rhaglen breswyl POWIS.

Mae'r rhaglen breswyl wedi'i dylunio yn arbennig ar gyfer ysgolheigion POWIS, cwmnïau a'u partneriaid s'n cynnwys prifysgolion. Bwriad y gynhadledd yw i ddatblygu ac i hyfforddi sgiliau ysgolheigion POWIS tra hefyd yn helpu 'r cwmnïau a'r academyddion.

Bydd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru ac un o sylfaenwyr POWIS, yn cyflwyno araith i agor y gynhadledd. Bydd e'n canolbwyntio ar ei brofiadau fel ffisegwr, dyfeisiwr, cynghorwr llywodraeth ac entrepreneur llwyddiannus.

Mae'r siaradwyr gwadd eraill yn cynnwys Steve Brown, darlithydd yn y coleg uchel ei barch, y Massachusetts Institute of Technology yn yr UD; Paul Birchell, Hyfforddwr Rheoli Prosiect a Dr Marcus Heuberger - arbennigwr ar fusnes a rheoli Eiddo Deallusol, yn enwedig mewn busnes technoleg uchel.

Y gobaith yw y bydd y tridiau yn hyfrydwch ystad Gregynog yn gyfle ffrwythlon i bawb sy'n mynychu'r gynhadledd i ddysgu mwy am agweddau busnes ac arloesi ac i rwydweithio gydag eraill.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori