Cyfleoedd newydd ar gyfer hyfforddi athrawon ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd

Wedi ei bostio ar 2 Awst 2010
FOR-WEB

(h) Prifysgol Cymru Casnewydd

Cyhoeddodd Prifysgol Cymru Casnewydd yn ddiweddar y bydd yn medru cynnig rhaglen newydd wych i ddiwallu anghenion dechreuwyr academaidd newydd mewn addysg uwch.

Mae cwrs Tystysgrif Ôl Raddedig (TOR) newydd wedi’i ddylunio i alluogi pobl broffesiynol mewn Addysg Uwch i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddysgu ac addysgu trwy fyfyrio ac ymchwil helaeth.

Bydd y rhaglen yn tywys myfyrwyr ar daith o ddysgu, addysgu a datblygu, gyda chefnogaeth lawn. Bydd arweinydd cwrs, arsylwyr cymheiriaid yn y gweithlu, yn ogystal â chyd fyfyrwyr yn cynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ymarferol. Caiff pob dull addysgu a ddefnyddir ei arsylwi a’i drafod yn fanwl.

Amcan allweddol y cwrs yw arfogi’r rhai sydd wedi ymgofrestru gyda’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eu dyletswyddau proffesiynol yn hyderus ac yn llwyddiannus. Bydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio’n feirniadol yr egwyddorion sydd yn waelodol i ddysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus bydd modd i’r ymgeiswyr dderbyn statws Cymrodoriaeth neu Gymrodoriaeth Gyswllt gyda’r Academi Addysg Uwch. Mae’r anrhydedd hwn, fydd yn cael ei lansio am y tro cyntaf yn y flwyddyn academaidd 2010/11, yn bennaf ar gyfer athrawon Prifysgol wrth eu gwaith ac mae angen cwblhau TOR i gymhwyso, ac mae Cymrodoriaeth Gyswllt fel rheol ar gyfer y rhai nad ydynt yn gyfan gwbl gyflogedig fel athrawon Prifysgol, ond sydd er hynny â rôl sydd yn cyfrannu’n uniongyrchol at ddysgu myfyrwyr, a gellir ei dderbyn trwy gwblhau hanner cyntaf y cwrs o leiaf. 

Nni ddyfernir TOR ond i’r rhai sydd yn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Mae’n bosibl astudio ymhellach trwy ddarpariaeth MA yr Ysgol Addysg all arwain at ddyfarniadau Diploma Ôl Raddedig neu MA.

Mae ysgolion a cholegau yn yr ardal yn parchu cyrsiau hyfforddi athrawon ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd. Mewn adroddiad Arolygu gan Estyn yn ddiweddar derbyniodd darpariaeth y Brifysgol radd uchel, a dyfarnwyd y marciau uchaf am y gefnogaeth a’r arweiniad a gynigir i hyfforddeion. Mae gan y Brifysgol enw hynod o dda am gynorthwyo hyfforddeion i ddarganfod eu swyddi dysgu cyntaf; darperir gwasanaeth ardderchog gan y staff academaidd a’r swyddogion gyrfaoedd llawn amser.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dr Bela Arora, Cyfarwyddwraig Gyswllt, CELT yn bela.arora@newport.ac.uk neu ewch i’r wefan: http://celt.newport.ac.uk/pgcerthe

Am ragor o wybodaeth am brifysgol Cymru ewch i: www.wales.ac.uk

Am wybodaeth y wasg a chyfryngau cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.ukSylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori