Ffair y Glas 2010

Wedi ei bostio ar 1 Medi 2010
freshers

Y byd yw ein campws

Bydd bywyd Prifysgol yn byrlymu unwaith eto gyda dyfodiad blynyddol Ffair y Glas 2010-digwyddiad sy’n llawn egni a rhagflas o’r profiadau newydd sydd i ddod.

Yn cymryd ei le ymhlith y prifysgolion, y busnesau a’r gweithgareddau niferus fydd stondin Prifysgol Cymru. Bydd ein Swyddogion Cyswllt i Fyfyrwyr, Ben Gray, Rhys Parry a Hattie Brewster oll yn bresennol yn Ffeiri’r Glas Cynghrair Prifysgol Cymru i gynnig cymorth a chyngor i’ch helpu chi i symud yn hapus i fywyd Coleg.

Isod fe welwch chi restr dyddiadau a lleoliadau Ffeiri y Glas eleni y byddwn ni yn eu mynychu. Os ydych chi ar fin ymuno ag un o’r sefydliadau hyn fel glasfyfyriwr-dewch i’n gweld ni er mwyn i ni fedru’ch helpu chi gymaint a phosibl.

20 Medi – Athrofa Prifysgol Cymru (UWIC)

24 Medi – Prifysgol Metropolitan Abertawe

29 Medi –Prifysgol Glyndŵr

6 Hydref –Prifysgol y Drindod Dewi Sant (Campws Caerfyrddin)

13 Hydref –Prifysgol y Drindod Dewi Sant (Campws Llanbedr Pont Steffan)

14 Hydref –Prifysgol Cymru Casnewydd.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau i’w holi, cysylltwch â ni trwy ebostio: ymholiadaumyfyrwyr@cymru.ac.uk

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Prifysgol Metropolitan Abertawe yn ran o Gynghrair Prifysgol Cymru sy’n cynnwys Prifysgol Cymru; Prifysgol Glyndwr; Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC); Prifysgol Cymru Casnewydd a Phrifysgol newydd y Drindod Dewi Sant. Mae Cynghrair Prifysgol Cymru yn cydweithio i gyfoethogi ac i wella Addysg Uwch yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i’n gwefan: www.cymru.ac.uk
Am wybodaeth i’r Wasg a’r Cyfryngau , cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori