Prifysgol Cymru yn sicrhau safon

Wedi ei bostio ar 11 Mai 2010
ModeratorsConference2010031

Cafodd ein Cynhadledd Safonwyr ei ohirio eleni oherwydd eira mawr mis Ionawr ac ail-drefnwyd y digwyddiad ar gyfer mis diwethaf lle cafwyd y rhifau uchaf o fynychwyr hyd yn hyn yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Dechreuodd y gynhadledd a gadeiriwyd gan yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, gyda sesiwn fywiog ar gyfer safonwyr newydd oedd yn rhoi cyfle i'n aelodau fwy profiadol i rannu gwybodaeth. 'Roedd y sesiwn hefyd yn gyfle i bawb i ddysgu mwy am ddatblygiadau a mentrau newydd Prifysgol Cymru yn ogystal.

Cynhaliwyd cyfres o weithdai rhyngweithiol gan y cefnogwyr safoni oedd yn fforwm i drafod ymarfer da ac unrhyw anhawsterau ym meysydd datblygu celfyddyd ymchwil; ymrwymiad myfyrwyr; y Campws Byd-Eang a swyddi'r safonwr/wraig a'r arolygwr/wraig allanol a sut maent yn wahanol i'w gilydd.  

'Roedd y diwrnod, oedd yn cynnwys lluniaeth ysgafn a chyfleoedd i rwydweithio, yn lwyddiant mawr. Dywedodd un safonwraig newydd:

"Roedd y gynhadledd yn cynnig cyflwyniadau difyr a defnyddiol gyda digon o sesiynau rhyngweithiol bywiog. 'Rwy'n teimlo fod gen i bellach y sgiliau angenrheidiol i fedru gweithredu'n effeithiol fel safonwraig ar ôl dysgu llawer yng nghwmni'r safonwyr profiadol a'r staff academaidd yma heddiw."

Apwyntiwyd safonwyr gan Brifysgol Cymru ar lefel arbenigedd ym mhwnc eu rhaglen dilysu perthnasol. Maent yn cael eu dewis yn ofalus gan staff y Brifysgol o'n sefydliadau awdurdodedig. Eu cyfrifoldeb yw sichrau safon ac ansawdd a gweithio ar ddatlbygu rhaglenni.  Un o brif hanfodion y swydd yw i sichrau cefnogaeth academaidd i sefydliadau sydd yn awyddus i wella ar y profiad i fyfyrwyr.

Nawr edrychwn ymlaen at gynhadledd mor llwyddiannus eto yn 2011. 

/Diwedd

Am fwy o wybodaeth am y Gynhadledd Safonwyr Prifysgol Cymru ewch i www.cymru.ac.uk/

Am wybodaeth i'r wasg a'r cyfryngau cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru:

t.barrett@cymru.ac.uk  02920 37699

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori