Croesawu graddedigion MDIS yn aelodau o'n cymdeithas alumni

Wedi ei bostio ar 18 Hydref 2009
Graduates

Yn y seremoni raddio.

Roedd Is-Ganghellor y Brifysgol yn Singapore yn ddiweddar, yn ymuno â myfyrwyr llwyddiannus Sefydliad Datblygu Rheolaeth Singapor (Management Development Institution of Singapore – MDIS) yn eu seremoni raddio.

Gan longyfarch y graddedigion newydd, crybwyllodd Yr Athro Clement y gwahanol ffyrdd yr oedd Prifysgol Cymru wedi edrych allan at weddill y byd erioed. Fel yr eglurodd, yr un agwedd fyd-eang sydd wrth galon y Brifysgol heddiw ag a fynegwyd mewn datganiad eofn gan un o’r Is-Gangellorion cynnar, dros ganrif yn ôl, wrth sôn am fwriadau’r Brifysgol: “Nid Cymru i’r Cymry, ond Cymru i’r Byd.”

Un adlewyrchiad o ogwydd rhyngwladol y Brifysgol, wrth gwrs, yw ei rhaglen eang o ddilys cyrsiau gradd, diploma a thystysgrif – ac mae’r criw o fyfyrwyr sy’n graddio o MDIS yn un o lawer canlyniad i hyn. Mae ‘r berthynas a ddatblygir rhwng y Brifysgol a’i phartneriaid rhyngwladol yn arwain i gysylltiadau o fudd mawr, boed yn academaidd, ym myd busnes neu yn gymdeithasol, a rhoddir gwerth o’r mwyaf ar hyn gan holl aelodau’r Brifysgol.

Wrth groesawu’r graddedigion yn aelodau o’r gymdeithas cynfyfyrwyr, dywedodd yr Is-Ganghellor wrthynt: “Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno ag alumni’r Brifysgol, gyda’n Campws Byd-eang yn brysur codi stêm; rwy’n gobeithio’n fawr y byddwch yn defnyddio’r safle hon i gadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol, a gyda’r rhai rydych yn eu hadnabod o MDIS – ac efallai i ffurfio cyfeillgarwch gydag eraill sydd wedi graddio o gyrsiau eraill Prifysgol Cymru. Edrychwn ymlaen i weld eich cyfraniad personol chi ar-lein yn fuan”.
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau