Dathlu Graddedigion newydd Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 27 Mai 2010
graduation 2010

Bydd ysgolheigion yn eu capiau a’u gynau’n gorymdeithio yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd ar 28 Mai 2010, i nodi penllanw eu hastudiaethau gyda Dathliad Graddio a drefnir gan Brifysgol Cymru. Bydd y seremoni yn cael ei harwain gan y Parchedicaf Ddr Barry Morgan, Archesgob Cymru a Dirprwy Ganghellor Prifysgol Cymru. Bydd pob myfyriwr yn cael ei gyfarch yn unigol gan yr Athro Marc Clement, ein His-Ganghellor, ynghyd ag uwch swyddogion eraill Prifysgol Cymru.

Yn bresennol yn y seremoni bydd 800 o raddedigion a 1700 o westeion, a fydd yn teithio i Dde Cymru o nifer o wledydd o Singapore i Sri Lanka i Sbaen. 

Mae’r cynulliad amlddiwylliannol hwn yn dyst i gysylltiadau rhyngwladol cryf y Brifysgol. Ers iddo gael ei sefydlu ym 1998, mae’r digwyddiad bywiog hwn wedi parhau i dyfu wrth i raddedigion, eu teuluoedd a’u cyfeillion o bedwar ban byd ymgasglu yng Nghaerdydd i ddathlu.

Dywedodd yr Athro Marc Clement:

‘Creuwyd Prifysgol Cymru trwy ewyllys a gwaith caled y werin Gymry, i ddarparu dynion a merched Cymreig gyda’r cyfle i ennill addysg uwch yn agos i adref. Mae Prifysgol Cymru yn falch heddiw i gynnal y traddodiad o ddarparu addysg sy’n lleol i fyfyrwyr, ond sydd bellach ar raddfa fyd-eang, trwy ein gwaith dilysu ac mae’n hyfryd gweld ein graddedigion newydd –sydd wedi dod o golegau o ddeuddeg gwlad ar draws y byd-yn dathlu gyda’i gilydd yma yng Nghaerdydd.’

Bydd delweddau byw o’r seremoni yn Neuadd Dewi Sant yn cael eu dangos ar ‘Sgrin Fawr’ y BBC yn yr awyr agored ar Sgwâr yr Ais, sydd fel rheol yn cael ei defnyddio ar gyfer achlysuron chwaraeon megis Rygbi’r Chwe Gwlad a’r Gemau Olympaidd. Bydd gwefan Prifysgol Cymru hefyd yn gwe-ddarlledu’r digwyddiad felly os nad oes modd i chi ymuno, gallwch edrych ar yr achlysur pwysig hwn drwy ymweld â: www.cymru.ac.uk   

Os yw’r graddedigion a’u gwesteion yn bwriadu aros yng Nghaerdydd am ychydig ddyddiau neu ar ddiwrnod y graddio yn unig, bydd eu presenoldeb yn sicr yn hwb mawr i dwristiaeth Cymru a’r economi leol.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Bydd Graddedigion Prifysgol Cymru yn y seremoni yn cynnwys cynrychiolwyr o’r DU, yr Almaen, Siapan, Tsieina, y Swistir, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Gwlad Belg, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Sbaen, Affrica a’r Caribî.

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch i: www.cymru.ac.uk/

i gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

 

 

 

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau