Creu cymuned o ymchwilwyr

Wedi ei bostio ar 7 Mehefin 2011
hattieconference

Dr Simon Jones o Gyfadran y Brifysgol yn cynnal sgwrs

Gan sefyll gerbron ystafell o fyfyrwyr ôl-raddedig yng Ngwesty’r Park Thistle yng Nghaerdydd, croesawodd y Dirprwy Is-Ganghellor Robert Brown gynulliad rhyngwladol i Gynhadledd Myfyrwyr Ymchwil gyntaf erioed Prifysgol Cymru.

Gan rychwantu dau ddiwrnod (13-14 Mai) roedd y gynhadledd yn cynnwys cyfres o seminarau, gweithdai a chyfleoedd i rwydweithio wedi’u cynllunio i ymdrin â’r sgiliau angenrheidiol i alluogi i fyfyrwyr Prifysgol Cymru gwblhau eu graddau ymchwil.

Gan roi cychwyn ar y gweithrediadau, cyflwynodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Marc Clement, sgwrs angerddol ar y llwybrau y gall ymchwil doethurol eu dilyn, sydd yn aml yn annisgwyl o gyffrous. Gan dynnu ar ei brofiad ei hun fel ffisegydd laser blaenllaw, cyflwynodd sioe sleidiau oedd yn olrhain ei daith o’r cyfnod y bu’n astudio ar gyfer PhD hyd heddiw.

Y siaradwr nesaf oedd yr Athro Nigel Palastanga a gyflwynodd y myfyrwyr i Gyfadran newydd y Brifysgol, gan daflu goleuni ar swyddogaethau ei thair ysgol a fydd yn gweithio i gefnogi’r holl fyfyrwyr sy’n gweithio at radd Prifysgol Cymru. Yna aed â’r myfyrwyr i ystafell gyfagos lle cawsant eu hannog gan ddarlithydd y Gyfadran, Simon Jones i ymwneud â gweithgareddau oedd wedi’u hanelu at wella eu sgiliau rhwydweithio. Pwysleisiodd ail seminar Dr Jones ar ôl cinio, ‘The loneliness of a long distance runner’, bwysigrwydd cymuned ysgolheigaidd i fyfyrwyr yn dechrau ar daith unig ymchwil doethurol.

Ymhlith seminarau eraill y prynhawn oedd ‘How to embrace the media workshop’ gan ddarlithydd y Gyfadran, Jacqueline Young; cyflwyniad Dr Louisa Huxtable-Thomas o’r Academi Fyd-Eang, ‘Preparation and training for your Viva’; cyfarwyddiadau Bronwen Blatchford ar y ffordd orau i ddefnyddio llyfrgell a chronfa ddata Prifysgol Cymru, a Jo Hare o UWIC â’i sioe sleidiau, ‘Preparing the transfer to PhD from MPhil’. Y myfyrwyr eu hunain oedd wedi dewis pob un o’r pynciau a drafodwyd ar y dydd; yn ystod y paratoadau ar gyfer y gynhadledd roedden nhw wedi dynodi materion a fyddai’n ddefnyddiol dros dair blynedd eu hymchwil.

Y diwrnod canlynol y myfyrwyr oedd yn destun sylw. Cafwyd cyflwyniadau gan 12 o fyfyrwyr o amrywiol sefydliadau sy’n cyflenwi graddau Prifysgol Cymru yn archwilio eu siwrneiau ymchwil hyd yma, gan ddynodi problemau cyffredin a rhannu arferion gorau. Cyhoeddwyd enw enillydd cystadleuaeth poster y gynhadledd hefyd; Aime-Louise Prior o UWIC am ei phoster â’r testun ‘Anorexia Nervosa: How can Telephone Helplines Help?’

Dywedodd Steve Hughes-France-Hayhurst, myfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd, oedd yn y gynhadledd;

“Mae wedi bod yn gyfle gwych i mi rwydweithio, cael cymorth a chysur drwy wybod nad wyf i ar fy mhen fy hun yn rhedeg ar draws gwlad - mae yna eraill sy’n wynebu’r un rhwystrau â mi. Mae’n braf; rwy’n teimlo fy mod wedi sefydlu gwir gyfeillgarwch drwy rannu fy mhrofiadau gydag eraill yn y gymuned newydd hon.”

Ychwanegodd Anna Whicher, myfyriwr PhD yn UWIC;

“Rwy’n credu bod y gynhadledd wedi bod yn gyfle gwych i gwrdd â myfyrwyr ymchwil eraill o gymuned Prifysgol Cymru - sy’n gwbl newydd i mi. Rwyf i wir wedi mwynhau rhannu syniadau am fy ymchwil, a byddaf yn gadael â llawer o syniadau newydd!”

Dywedodd Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Nigel Palastanga;

“Mae heddiw wedi bod yn gyfle rhagorol i Gyfadran Prifysgol Cymru ddangos ei hymrwymiad diflino a’i chefnogaeth i’n myfyrwyr ymchwil. Rydym ni’n edrych ymlaen at ragor o ymglymiad yn y dyfodol.”

/Diwedd

Am ragor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori