Darpar Economegydd yn Derbyn Gwobr Ariannol

Wedi ei bostio ar 5 Ionawr 2012
anthonysavagar

Anthony Savagar yn derbyn ei wobr

Enillydd Gwobr Gethyn Davies Prifysgol Cymru eleni yw Anthony Savagar, myfyriwr Ph.D ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar ôl cyflawni gradd BSc anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Economeg yn ystod haf 2011, dyfarnwyd y wobr sydd werth £2000 i Anthony.

Wrth dderbyn y wobr dywedodd Anthony:

“Rwyf i’n falch iawn i dderbyn gwobr Gethyn Davies; mae’n arbennig o werthfawr o ystyried ansawdd uchel fy nghymheiriaid ar y cwrs.

“Rwyf i’n bwriadu buddsoddi’r arian i ddatblygu fy ngwefan a pharhau â chymwysterau rhaglennu cyfrifiaduron.”

Ar hyn o bryd mae Anthony yn astudio am radd Ph.D mewn Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd, dan nawdd ysgoloriaeth bedair blynedd gan y Cyngor Ymchwil.

Mae ei ddiddordebau ymchwil ym meysydd economeg cyfrifiannu, yn enwedig econometreg a macro-economeg.

Yn y dyfodol, gobaith Anthony yw parhau i weithio yn y Brifysgol ym maes ymchwil, neu ymgymryd â swydd debyg mewn sefydliad polisi. Mae ganddo obeithion yn y pen draw i sicrhau rôl ym maes gwleidyddiaeth.

Cafodd ei eni a’i fagu yn Swydd Hertford, ac mae ei ddiddordebau’n cynnwys darllen nofelau hanesyddol; ysgrifennu am gyllid a’r economi; astudio’r iaith Almaeneg, a chwarae rygbi.

Dyfernir Gwobr Gethyn Davies er cof am yr Athro Gethyn Davies o incwm o rodd gan ei wraig a’i deulu.

Dyfernir y Wobr yn flynyddol, pan fydd teilyngdod, i ymgeisydd blwyddyn olaf am radd mewn Economeg, sydd ym marn arholwr allanol wedi cyflawni’r safon uchaf mewn Economeg yn arholiadau’r Brifysgol ym Mhrifysgol Caerdydd.

/DIWEDD

Gellir cael ffurflenni cais am yr Ysgoloriaeth drwy ymweld â:
http://www.cymru.ac.uk/cy/Scholarships  

neu ebostio awards@cymru.ac.uk

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Prifysgol Cymru wedi penderfynu uno â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe. Caiff y sefydliad ei uno dan Siarter Brenhinol 1828 Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Mae hwn yn benderfyniad hanesyddol ac yn cynnig cyfle i’r Brifysgol ar ei newydd wedd i barhau i wasanaethu addysg uwch o fewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol. Rhagwelir y bydd y tri sefydliad wedi integreiddio erbyn 1 Awst 2012.

I gael gwybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i : www.cymru.ac.uk  

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu, Tomas Llewelyn Barrett t.barrett@cymru.ac.uk  

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau