Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth Aberfan 2011

Wedi ei bostio ar 6 Ionawr 2011
merthyrlandscape

Aberfan

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enillwyr Ysgoloriaeth Aberfan Prifysgol Cymru eleni yw: Charlotte Elizabeth Donegan, sy’n astudio ar hyn o bryd am radd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe; Ruth June Williams, sy’n astudio am radd BA mewn Addysg ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant; a Curtis Colcombe, myfyriwr Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn UWIC. Bydd y tri yn derbyn £1000 i’w cefnogi drwy’r cyfnod nesaf yn eu hastudiaethau.

Ym 1968, ymddiriedodd Cymdeithas Gymraeg San Francisco gronfa goffa i Brifysgol Cymru ar gyfer plant trychineb glofaol Aberfan. Ddwy flynedd cyn hynny bu farw 116 o ddisgyblion pan gwympodd tomen lo gwastraff ar eu hysgol yn ystod gwersi’r bore. Mae’r ysgoloriaeth bellach yn annog ac yn cynorthwyo myfyrwyr o Aberfan a Chwm Merthyr i ddilyn addysg uwch.

Dyfernir yr ysgoloriaeth o £1000 bob blwyddyn gan Brifysgol Cymru i unigolion o oedran ysgol yr oedd eu rhieni yn byw yn Aberfan ar adeg y trychineb, neu i unigolion o’r un oed sy’n byw ym Merthyr. Caiff yr arian ei ddyfarnu i ddau neu fwy o ymgeiswyr cymwys a gellir ei adnewyddu am hyd at dair blynedd.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n dymuno mynd i un o golegau neu brifysgolion Prifysgol Cymru fel israddedigion blwyddyn gyntaf. Mewn blynyddoedd blaenorol, mae enillwyr wedi mynd ymlaen i fod yn llwyddiannus iawn mewn pynciau sy’n amrywio o Gelfyddydau i Feddygaeth, gydag ychydig o gymorth gan y gronfa.
Gellir cael ffurflenni cais ar gyfer yr Ysgoloriaeth drwy ymweld â:

http://www.wales.ac.uk/en/Scholarships/ScholarshipRecords/AberfanChildrensScholarship.aspx

neu drwy e-bostio awards@cymru.ac.uk

Nodiadau i Olygyddion

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

I gael gwybodaeth y wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu, Tomas Llewelyn Barrett t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori