Beth i'w wneud pan fydd lanlwythiad yn methu

Cwestiwn:
Beth i’w wneud pan fydd lanlwythiad yn methu
Ateb:

Gweler y ddogfen ganlynol ar sut i fformatio’r data’n gywir.

Bydd y ddogfen hon yn dangos sut i lanlwytho’r data’n gywir trwy gyfrwng porth Fy Lle I.

Os ydych yn siŵr eich bod wedi dilyn y camau yn y ddogfen help, ac mae eich lanlwythiad wedi methu tair gwaith, yna anfonwch ebost at gcsupportcymru.ac.uk gyda’r negeseuon gwall llawn a dderbyniwyd, bydd llun o’r sgrin yn ddigonol, a chopi o’r daenlen yr ydych yn ceisio’i lanlwytho.

Categori:
Institution Admin Help, Staff (Cyffredinol), Website
 

In: Cwestiynau Cyffredin