Nid wyf i wedi derbyn fy manylion mewngofnodi

Cwestiwn:
Nid wyf i wedi derbyn fy manylion mewngofnodi
Ateb:

Os ydych yn gwybod y cyfeiriad ebost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru gallwch ddefnyddio’r tudalen Adfer Cyfrinair. Caiff eich cyfrinair ei anfon at y cyfeiriad ebost a ddelir ar y system.

Os nad ydych yn siŵr beth oedd eich cyfeiriad ebost pan wnaethoch gofrestru yna bydd angen i chi siarad â’r Sefydliad yr ydych yn astudio ynddo a bydd yn gallu rhoi’r wybodaeth honno i chi.

 

 

Categori:
Institution Admin Help, Staff (Cyffredinol), Website
 

In: Cwestiynau Cyffredin