Sut ydw i'n cadarnhau a gwirio data cyn lanlwythiad?

Cwestiwn:
Sut ydw i’n cadarnhau a gwirio data cyn lanlwythiad?
Ateb:

I ddechrau edrychwch ar y ddogfen ganlynol ar sut i lanlwytho ffeil yn llwyddiannus.

Os ceir unrhyw wallau gwnewch gopi ohonynt er mwyn eu defnyddio i gywiro’r gwall ac anfon copi ohonynt at y Tîm Cefnogi 

Am ganllaw mwy manwl ar sut i gadarnhau a gwirio’r lanlwythiad gweler y canllaw cam wrth gam hwn.

Am restr o Godau Gwallau Cyffredin ac eglurhad ohonynt, gweler y ddogfen hon.

Categori:
Institution Admin Help, Staff (Cyffredinol), Website
 

In: Cwestiynau Cyffredin