A fydd Canghennau ac Adrannau Cyn-fyfyrwyr yn parhau'n weithredol?

Cwestiwn:
A fydd Canghennau ac Adrannau Cyn-fyfyrwyr yn parhau’n weithredol?
Ateb:

Byddant. Bydd yr holl Ganghennau ac Adrannau rhyngwladol a domestig yn aros yn weithredol ac yn parhau â’u busnes fel arfer. Mae’r rhain yn gwneud gwaith gwych yn helpu i gynnal cysylltiadau gyda’n cyn-fyfyrwyr, gan eu galluogi i gadw cysylltiad â’i gilydd a theimlo’n rhan o gymuned ryngwladol ehangach.

Categori:
Merger Alumni
 

In: Cwestiynau Cyffredin