A fydd angen tystysgrif newydd arnaf i?

Cwestiwn:
A fydd angen tystysgrif newydd arnaf i?
Ateb:

Na fydd. Wrth raddio rhoddwyd tystysgrif gradd i chi ac ni fydd ei gwerth na’i harwyddocâd byth yn newid. Os digwydd i chi golli neu fod angen tystysgrif amnewid yna fel o’r blaen mae’r Brifysgol yn cynnig gwasanaeth i gynorthwyo â hyn.

Categori:
Merger Alumni
 

In: Cwestiynau Cyffredin