Pam bod yr uno'n digwydd?

Cwestiwn:
Pam bod yr uno'n digwydd?
Ateb:

Yn 2011, roedd datblygiadau o ran polisi Addysg Uwch yng Nghymru’n cael eu gyrru gan awydd i weld llai o brifysgolion yng Nghymru. Mewn ymateb, ym mis Hydref y flwyddyn honno, ymrwymodd cyrff llywodraethu Prifysgol Cymru, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i uno dan Siarter 1828 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cwblhawyd cam cyntaf yr uno hwn ym mis Hydref 2012 gydag uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, yn ogystal â chreu Adduned Cymru.

Bydd y penderfyniad hanesyddol hwn, oedd yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru ar y pryd ar gyfer ailstrwythuro’r sector addysg uwch yng Nghymru, yn caniatáu i Brifysgol Cymru barhau a’i chenhadaeth a’i hymrwymiad i gefnogi bywyd academaidd, diwylliannol ac economaidd Cymru fel rhan o brifysgol fwy o faint ar ôl uno.

Categori:
Merger Alumni
 

In: Cwestiynau Cyffredin