A yw gwerth fy ngradd wedi newid?

Cwestiwn:
A yw gwerth fy ngradd wedi newid?
Ateb:
Mae gan radd Prifysgol Cymru ac enw Prifysgol Cymru hanes cryf yn ogystal â chydnabyddiaeth eang a pharch gan gyflogwyr yn fyd-eang. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru wedi graddio o brifysgolion nad ydynt bellach yn dyfarnu graddau Prifysgol Cymru. Nid yw’r rhain wedi dioddef unrhyw effaith niweidiol o ganlyniad i’r newid hwnnw ac maent yn cynnwys llawer o aelodau blaenllaw o Lywodraeth Cymru, bywyd cyhoeddus a staff academaidd prifysgolion ledled y DU.
Categori:
Merger Alumni
 

In: Cwestiynau Cyffredin