Pa berthynas sydd rhyngof i a Phrifysgol Cymru?

Cwestiwn:
Pa berthynas sydd rhyngof i a Phrifysgol Cymru?
Ateb:

Gyda’r Sefydliad sy’n darparu eich rhaglen astudio fydd eich prif berthynas. Byddant yn darparu llawlyfr myfyrwyr a deunydd cwrs i chi, fydd yn darparu’r rhaglen ac yn asesu eich astudiaethau. Byddant yn darparu’r cyfleusterau fydd eu hangen arnoch er mwyn astudio’n effeithiol ac yn eich cefnogi chi wrth i chi astudio.

Ar ddechrau eich rhaglen ddilysedig, bydd eich Sefydliad yn eich cofrestru chi gyda Phrifysgol Cymru. A chithau’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru, byddwch:

  • Yn astudio o dan Reoliadau a Gweithdrefnau Prifysgol Cymru
  • Yn gwybod bod Prifysgol Cymru yn sicrhau ansawdd eich rhaglen
  • Yn cael mynediad i amryw o wasanaethau Prifysgol Cymru
Categori:
Myfyrwyr
 

In: Cwestiynau Cyffredin