Swyddi Gwag

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. 

 

CysylltU

Adran Adnoddau Dynol          Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS 

Ffôn: (029) 2037 6943
E-bost: swyddi@cymru.ac.uk