Llais Rhanddeiliaid

Dyma gyfle i randdeiliaid rannu eu barn ar y datblygiadau cyfredol yn y Brifysgol. Os hoffech gynnig sylwadau ar unrhyw rai o'r materion a geir yn yr adran Datblygiadau, cwblhewch y ffurflen sylwadau isod.

  • Eich manylion
    Nodwch eich enw a'ch manylion cyswllt
  • Eich Sylwadau Chi
    Nodwch bwnc ac ychwanegu'ch sylwadau