Beth ydym yn ei wario a sut ydym yn ei wario

2.1 Cyllid / Incwm

(a) Ffynonellau cyllid ac incwm – Datganiadau Ariannol

2.2 Datganiadau Ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant – i’w dynodi

(a) Rheoliadau a Gweithdrefnau Ariannol - Rheoliadau Ariannol (Yn unol â chynllun iaith Gymraeg y Brifysgol, mae hwn ar gael yn Saesneg yn unig)
(b) Lwfansau a threuliau staff - treuliau a delir i uwch aelodau o staff drwy gyfeirio at gategorïau teithio/cynhaliaeth ac adloniant.

Cysylltwch â cynlluncyhoeddi@cymru.ac.uk

(c) Strwythurau cyflog a graddio staff – ystod cyflog iau:

Graddfa Gyflog PC 2015

(ch) Cyflogau uwch aelodau o staff sy’n ennill dros £100,000 y flwyddyn neu gyfatebol

Datganiadau Ariannol 2015-16

(d) Gweithdrefnau caffael a thendr - Rheoliadau Ariannol 
(dd) Cyllid ymchwil – gwybodaeth lefel uchel am gyllid gan y sector cyhoeddus a ffynonellau masnachol:

Prosiectau Ymchwil Cyfredol