Cynhadledd undydd ar yr Anterliwt

InterludeMae Adran Diwylliant y 18fed a’r 19eg Ganrif Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr, ar y cyd â’r Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin, yn cyflwyno cynhadledd undydd ar Yr Anterliwt.

Gyda chefnogaeth Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, cynhelir y gynhadledd yn Neuadd Oakdale, Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ar Orffennaf 14.

Bydd tri siaradwr gwadd—Dr Rhiannon Ifans, Dr Ffion Mair Jones a Dr Jerry Hunter— sy’n ymddiddori yn fawr yn y cyfrwng, yn cyflwyno papurau ar amryfal weddau ar yr anterliwt, math ar sioe amlgyfrwng a gynigiai hwyl a diddanwch, a dihangfa rhag gorchwylion bywyd caled ac undonog, i Gymry cyffredin y ddeunawfed ganrif.

Yn y sesiwn olaf bydd Dr A Cynfael Lake, ynghyd ag actorion o Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, o dan gyfarwyddyd Ms Ceri Elen, yn enghreifftio rhai golygfeydd nodweddiadol yn yr anterliwt ac yn dod â pheth o hwyl a direidi'r dramâu gwerin hyn yn fyw drachefn. Seiliwyd y golygfeydd a gyflwynir ar bump o anterliwtiau Huw Jones o Langwm, un o faledwyr ac anterliwtwyr mwyaf adnabyddus ei oes.

Rhaglen

10.00       Cynnull ac ymgynnull yn Neuadd Oakdale
                Coffi (trwy garedigrwydd Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan)

10.30       Dr Ffion Mair Jones , Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
                'Rwy'n synnu o achos Lloegr, / O ran ei bod hi mor ysgeler':   Anterliwt
                 Huw Jones, Glan Conwy

11.20       Dr Rhiannon Ifans, Prifysgol y Drindod Dewi Sant
                Lodesi Twm o'r Nant

12.10       Cinio

13.10        Dr Jerry Hunter, Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor  
                 'Wel, y cwmni gweddus, / Mae arna-i fyd anafus': Hanes y Capten     
                  Ffactor a'r ymrafael rhwng trefn ac anhrefn

14.15         Dr A Cynfael Lake, Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi, Prifysgol
                  Abertawe  ynghyd ag actorion o Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, o
                  dan gyfarwyddyd Ms Ceri Elen 
                  'O ran pleser i'r gynulleidfa': cyflwyniad i'r anterliwt

Bydd awr ginio rhwng 12.10 a 1.10. Bydd pawb yn gyfrifol am ei drefniadau bwyd ei hun. Mae caffi a bwyty yn y prif adeilad, a bwyd yn cael ei weini hefyd yn Ystafell De Gwalia sydd gyferbyn â neuadd Oakdale. Codir tâl am barcio yn y maes parcio wrth y fynedfa i’r Amgueddfa.

Gofynnir i bawb sy’n dymuno dod i’r gynhadledd roi gwybod ymlaen llaw i Dr A Cynfael Lake, a hynny erbyn 6 Gorffennaf. Codir tâl cofrestru o £5 ar bawb sy’n dod i’r gynhadledd am y dydd (sieciau yn daladwy i Adran Diwylliant 18–19 ganrif). Ni chodir tâl ar y rhai hynny a fydd yn dod i’r sesiwn olaf a fydd yn dechrau am 2.15. Cysylltwch â a.c.lake@abertawe.ac.uk

Sylwer: Bydd yr holl bapurau yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg