Cyfleoedd Astudio Pellach

Mae Prifysgol Cymru ar hyn o bryd yn y broses o uno â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant (PCDDS).

Fel un sydd wedi graddio’n ddiweddar o Brifysgol Cymru, efallai yr hoffech chi wybod mwy am y cyfleoedd astudio pellach a grëwyd fel rhan o’r ehangu a’r datblygiad cyffrous hwn, ac mae ein partner uno PCDDS, nawr yn gwahodd ceisiadau am gyfres gyffrous o raglenni i raddedigion sydd ar gael arlein, ac yn eu campws newydd yn Llundain.

Rhaglenni MBA
Ar gael llawn amser, rhan amser ac ar-lein, mae’r amrywiaeth o raglenni MBA yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio
ar feysydd arbenigol o fewn rheolaeth - o Fancio a Chyllid i Reoli Ffasiwn Rhyngwladol.

Rhaglen MBA Weithredol
Gyda threfniadau addysgu bloc misol, mae’r rhaglen hon yn cynnig hyblygrwydd helaeth i reolwyr a darpar entrepreneuriaid gan ganiatáu iddyn nhw barhau â’u gyrfa o ble bynnag sydd angen iddyn nhw fod, a pharhau â’u
hastudiaethau’r un pryd.

Rhaglen DBA
Ar gael llawn amser a rhan amser ar gampysau Llundain a Llanbedr Pont Steffan, gyda’r ddarpariaeth ran amser drwy dri chyfnod preswyl y flwyddyn yn Llanbedr Pont Steffan neu Lundain. Mae’r rhaglen hon yn caniatáu i fyfyrwyr fynd â’u datblygiad proffesiynol i’r lefel uchaf.

MSc Marchnata Digidol a MSc Logisteg
Y ddwy raglen ar gael llawn amser a rhan amser, gan gynnig cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar feysydd cyfredol iawn mewn Rheolaeth Busnes.

Cyrsiau eriall sydd ar gael yng Nghampws Llundain
BA Rheolaeth Busnes
BSc Cyfrifiadura Cwmwl

Mae’r rhaglenni MBA hefyd ar gael ar gampws Abertawe PCYDDS. Nodwch mai dim ond astudiaethau llawn amser sydd ar gael i fyfyrwyr Rhyngwladol sydd angen nawdd Haen 4.

Gyda staff rhagorol yn cynnig sylw a chymorth personol helaeth, mae myfyrwyr PCDDS yn Llundain yn cynnal astudiaethau a thrafodaethau academaidd o’r radd flaenaf, gan fanteisio hefyd ar y cyfleoedd niferus a geir yn un o’r dinasoedd mwyaf bywiog yn ddiwylliannol ac economaidd yn y byd.

Mae’r rhaglenni yn dechrau ym misoedd Chwefror, Mehefin a Hydref (yn amodol ar niferoedd hyfyw).

I wybod mwy am y Campws yn Llundain a’r rhaglenni sydd ar gael, ewch i wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: www.uwtsdlondon.ac.uk

Os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y rhaglenni hyn, cwblhewch y ffurflen berthnasol ar y wefan, neu ebostiwch info.london@tsd.ac.uk