Marion Löffler, Dr. Phil.

Marion2015

Swydd: Cymrawd Ymchwil Hŷn Pilcher a Phennaeth Astudiaethau Ôl-raddedigTrosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydweithiau Cymdeithasol 
e-bost: marion.loeffler@cymru.ac.
uk
Ffôn:

01970 631023

Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad post:

Dr Marion Löffler,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH 

 

Marion Löffler yw Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig y Ganolfan. Mae hi'n Olygydd Cynorthwyol Y Bywgraffiadur Cymreig.

Ei diddordebau ymchwil yw'r berthynas rhwng hanes, iaith, diwylliant a chenedlaetholdeb yng Nghymru, rôl y wasg gyfnodol yn y broses o ddosbarthu syniadau a hybu disgwrs cyhoeddus, a'r broses o greu cof drwy'r disgwrs cyhoeddus hwn. Amlinellir y berthynas rhwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ei chyfrol gynnar Englisch und Kymrisch in Wales: Geschichte der Sprachsituation und Sprachpolitik. Fel aelod o brosiect Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg (1994–2001) cyfrannodd waith ar fudiad yr iaith Gymraeg ac ar y Pan-Geltaidd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, gan gynnwys y gyfrol ‘A Book of Mad Celts’: John Wickens a Chyngres Geltaidd Caernarfon (ar gael o Amazon.co.uk) sy'n cyhoeddi lluniau unigryw o aelodau blaenllaw y mudiad Celtaidd. Rhwng 2001 a 2005 bu’n Rheolwr Golygyddol y pum cyfrol o Celtic Culture: A Historical Encyclopedia yn y brosiect ar brosiect Yr Ieithoedd Celtaidd a Hunaniaeth Ddiwylliannol, gan gomisiynu, ysgrifennu a golygu erthyglau, a threfnu darluniadau. Ymunodd â phrosiect Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru yn 2005 a chyhoeddwyd ei chyfrol The Literary and Historical Legacy of Iolo Morganwg, 1826-1926 yn 2007. Ei chyfraniad i'r prosiect Cymru a'r Chwyldro Ffrengig yw'r cyfrolau Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse 1789-1802 (2012), Political Pamphlets and Sermons from Wales 1790-1806 (2014). Ar hyn o bryd mae hi'n paratoi cyfrol ar sail yr ymchwil yn ystod prosiect noddwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme ar 'Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydweithiau Cymdeithasol: Dysg Ewropeaidd a'r Chwyldro yn Ysgolheictod Cymru Oes Fictoria', sy'n ymchwilio bywyd, gwaith a chysylltiadau Ewropeaidd yr hanesydd a diwygiwr cymdeithasol Thomas Stephens o Ferthyr Tudful.

Dysgu 2016/2017

Celtic Otherworlds: From the Continental Celts to the medieval voyage tale’

From ‘internal colony’ to ‘little five-foot-five’ nation: Wales 1789–1914

Detholiad o Gyhoeddiadau 

 

‘Radnorshire and Newspapers before 1804’, The Transactions of the Radnorshire Society, cyf. 86 (2016), 48–64

‘Welsh Keywords Gweriniaeth’, Planet, 225 (Gwanwyn 2017), 42–9.

‘Yn Sgil Chwyldro Ffrengig 1789: Cyfieithu Radicalaidd i’r Cymry’, yn Llên Cymru, 39 (2016), 33–55.

‘Pedwar Cyfieithiad o Emyn Saesneg i’r Gymraeg, 1794–1848’, yn Llên Cymru, 39 (2016), 94–9.

‘Dathlu Trichanmlwyddiant Pregeth a Bregethwyd yng Nghapel Tŷ-Ely yn Holbourn 1716’, yn Ysgrifau Beirniadol, XXXIV (2016), 113–34.  

'Thomas Charles a Gwleidyddiaeth y Methodistiaid', yn D. Densil Morgan (gol.), Thomas Charles o'r Bala (Caerdydd, 2014), tt. 93-109.

(gyda Bethan Jenkins), Political Pamphlets and Sermons from Wales 1790-1806 (Caerdydd, 2014).

'Failed Founding Fathers and Abandoned Sources: Edward Williams, Thomas Stephens and the Young J. E. Lloyd', yn Neil Evans a Huw Pryce (goln), Writing a Small Nation's Past: Wales in Comparative Perspective, 1850-1950 (Farnham, 2013), tt. 67-81.

'The Marseillaise in Wales', yn Mary-Ann Constantine and Dafydd Johnston (goln), 'Footsteps of Liberty and Revolt': Essays on Wales and the French Revolution (Caerdydd, 2013), tt. 93-114.

'Serial Literature and Radical Poetry in Wales at the End of the Eighteenth Century' yn John Kirk, Michael Brown, ac Andrew Noble (goln.), Political Poetry and Song in the Age of Revolution. Volume 3: Cultures of Radicalism in Britain and Ireland (Llundain, 2013), tt. 113-28.

'"Bordering on the Region of the Marvellous": The Battle of St Fagans (1648) yn Nineteenth-Century Welsh History-Writing', Cylchgrawn Hanes Cymru, 26, rhif. 1 (2012), 233.

Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse 1789-1802 (Caerdydd, 2012).

'"Das Dritte" Auszug aus dem Roman "Y Trydydd Peth", aus dem Walisischen von Marion Löffler', Transcript: Europe's Online Review of International Writing, 37 (Mai 2007), www.transcript-review.org.

'Cerddi newydd gan John Jones "Jac Glan-y-Gors"', Llên Cymru, 33 (2010), 143-50. 

'Thomas Stephens a Llythyru Cyhoeddus yng Nghymru Oes Fictoria', Y Traethodydd, CLXV:692 (Ionawr 2010), 35-49.

(gyda Hywel Gethin Rhys) ‘Thomas Stephens and the Abergavenny Cymreigyddion: Letters from the Cambrian 1842–3’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, http://www.llgc.org.uk/index.php?id=174&L=1

‘"The murmur of Welsh voices": Jasper Fforde and Wales’, yn Focus on English: Linguistic Structure, Language Variation and Discursive Use: Studies in Honour of Peter Lucko, goln. Hans-Georg Wolf, Lothar Peter, a Frank Polzenhagen (Leipzig, 2008), tt. 261–7.

‘The English Language in Wales’, yn A Companion to the History of the English Language, goln. Michael Matto a Haruko Momma (Oxford, 2008), tt. 350–7.

The Literary and Historical Legacy of Iolo Morganwg, 1826–1926 (Cardiff, 2007).

‘“Foundations of a Nation”: The Welsh League of Youth and Wales before the Second World War’, Welsh History Review, 23, no. 1 (2006), 110–49.

‘Pan-Celticism around 1900’, yn Celtes et Gaulois dans l’histoire, l’historiographie et l’idéologie moderne. Actes de la table ronde des 16 et 17 juin 2005 à Leipzig (D.), gol. Sabine Rieckhoff (Glux-en-Glenne, 2006), tt. 143–51.

‘Alba (Scotland)’; ‘Ascendancy’; ‘Battle of Bannockburn’; ‘Kate Bosse-Griffiths’; ‘Robert de Bruce’; ‘Cauldrons’; ‘Celticism’; ‘H. M. and Nora K. Chadwick’; ‘Welsh circulating schools and Sunday schools’; ‘Clearances’; ‘Michael Collins’; ‘Battle of Culloden’; ‘Cymru’; ‘Cynulliad Cenedlaethol Cymru (National Assembly for Wales)’; ‘Eamon De Valera’; ‘Éire (Ireland post 1200)’; ‘Eisteddfodau’r Fenni (Abergavenny eisteddfodau)’; ‘Welsh hat’; ‘Head cult’; ‘Irish independence movement, 1900-1923’; ‘Kenneth Hurlstone Jackson’; ‘Land agitation in the Celtic countries [2] Scotland’; ‘language (revival) movements in the Celtic countries’; ‘Language (revival) movements in the Celtic countries [4] Wales’; ‘Kuno Meyer’; ‘Art Ó Gríofa (Arthur Griffith)’; ‘Pan-Celticism’; ‘Human sacrifice’; ‘Theobald Wolfe Tone’; ‘Urdd Gobaith Cymru (The Welsh League of Youth)’; ‘William Wallace’; ‘Bible, in the Celtic languages’, yn Celtic Culture. A Historical Encyclopedia, gol. John T. Koch (5 cyf., Santa Barbara, 2005), passim.

‘Der Pankeltismus vor dem Ersten Weltkrieg im Europäischen Kontext’, yn Keltologie heute, Themen und Fragestellungen. Akten des 3. Deutschen Keltologensymposiums, Marburg, März 2001, gol. Erich Poppe (Münster, 2004), tt. 271–89.

‘Purism and the Welsh language: a matter of survival?’, yn Purism in minor languages, endangered languages, regional languages, mixed languages, goln. Joseph Brincat, Winfried Boeder, Thomas Stolz (Bremen, 2003), tt. 61–90.

‘Britisches Englisch’ yn Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch, goln. Nina Janich a Albrecht Greule (Tübingen, 2002), tt. 138–43.

‘Kymrisch’ yn Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch, goln. Nina Janich a Albrecht Greule (Tübingen, 2002), tt. 19–26.

‘The Welsh language in the twenty-first century: Echoes of Tynged yr Iaith’ in Europäische Kleinsprachen. Zur Lage und Stellung der kleinen Sprachen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, goln. Heinrich Kelz, Rudolf Simek, Stefan Zimmer (Baden-Baden, 2001), tt. 83–97.

‘Kate Bosse-Griffiths (1910–1998)’ yn 150 Jahre ‘Mabinogion’ – Deutsch-Walisische Kulturbeziehungen, goln. Bernhard Maier a Stefan Zimmer (Tübingen, 2001), tt. 167–83.

’Mudiad yr Iaith Gymraeg yn Hanner Cyntaf yr Ugeinfed Ganrif: Cyfraniad y Chwyldroadau Tawel’, yn ‘Eu Hiaith a Gadwant’? Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif, goln. Geraint H. Jenkins a Mari A. Williams (Caerdydd, 2000), tt. 173–205.

’Mudiad yr Iaith Gymraeg a Dwyieithrwydd: Beth All Cymdeithasau Lleol ei Gyflawni?’, yn ‘Eu Hiaith a Gadwant’? Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif, goln. Geraint H. Jenkins a Mari A. Williams (Caerdydd, 2000), tt. 473–506.

’The Welsh Language Movement in the First Half of the Twentieth Century: An Exercise in Quiet Revolutions’, yn ‘Let’s Do Our Best For the Ancient Tongue’: The Welsh Language in the Twentieth Century, goln. Geraint H. Jenkins a Mari A. Williams (Cardiff, 2000), tt. 181–215.

’The Welsh Language Movement and Bilingualism: What Can Local Organizations Achieve?’ in ‘Let’s Do Our Best For the Ancient Tongue’: The Welsh Language in the Twentieth Century, goln. Geraint H. Jenkins a Mari A. Williams (Cardiff, 2000), tt. 491–526.

John Wickens a Chyngres Geltaidd Caernarfon 1904 / ‘A Book of Mad Celts’: John Wickens and the Celtic Congress of Caernarfon 1904 (Llandysul, 2000).

‘“Eu Hiaith a Gadwant”: The Work of the National Union of Welsh Societies, 1913–1941’, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, cyfres newydd, 4 (1998), 124–52.

’Language Ability and Language Use: Teenagers in Two Small Towns in West Wales’ yn Form, Function and Variation in English – Studies in Honour of Klaus Hansen, goln. Uwe Carls a Peter Lucko (Frankfurt, 1999), tt. 207–18.

Englisch und Kymrisch in Wales: Geschichte der Sprachsituation und Sprachpolitik (Kovac: Hamburg, 1997).