Ann Parry Owen BA, PhD

  

Ann
Swydd: Cymrawd Ymchwil ac Arweinydd Prosiect Barddoniaeth Guto'r Glyn
e-bost: apo@cymru.ac.uk
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad post:

Yr Athro Ann Parry Owen,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Ann02Web

 

Prif faes ymchwil Yr Athro Ann Parry Owen yw barddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Y mae’n ymddiddori’n arbennig ym marddoniaeth, mydryddiaeth ac ieithwedd Beirdd y Tywysogion  a’r Gogynfeirdd Diweddar a ganai yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Hi yw un o gyd-olygyddion Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr i, ii yng Nghyfres Beirdd y Tywysogion, a cheir golygiadau o destunau diweddarach ganddi yng Nghyfres Beirdd yr Uchelwyr , cyfres y mae hi’n olygydd cyffredinol arni. Yn 2007 dyfarnwyd grant ymchwil i Athro Parry Owen gan yr AHRC i sefydlu prosiect pum mlynedd newydd ar gyfer tîm yn y Ganolfan. Cychwynnodd y prosiect hwn ar 1 Ionawr 2008. Guto’r Glyn sydd dan y chwyddwydr y tro hwn, a bydd golygiad electronig newydd o’i waith yn cael ei baratoi yn ogystal ag astudiaeth drylwyr o fywyd yng Nghymru’r bymthegfed ganrif  – e.e. ei diwylliant materol, hanes, gwleidyddiaeth, &c. – drwy gyfrwng gwefan yn ogystal â chyfrol o erthyglau.

Yn 2015 dyfarnodd Prifysgol Cymru gadair bersonol iddi.  

 

Detholiad o Gyhoeddiadau:

‘Mynegai i enwau priod yng ngwaith beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg’, Llên Cymru, 31 (2008), 35–89.

‘“Englynion Bardd i’w Wallt”: Cerdd Arall gan Ddafydd ap Gwilym?’, Dwned, 13 (2007), 47–75.

Gwaith Gruffudd ap Maredudd iii (Aberystwyth, 2007).

‘Canu Serch Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd o Fôn’, Dwned, 10 (2004), 57–78.

‘Cyfuniadau hydref ddail ym Marddoniaeth Beirdd y Tywysogion’, yn Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, goln. Iestyn Daniel, Marged Haycock, Dafydd Johnston, Jenny Rowland (Caerdydd, 2003), tt. 237–51.

gyda Dafydd Johnston, ‘Tri darn o farddoniaeth yn Llawysgrif Peniarth 10’, Dwned, 5 (1999), 35–45.

‘Cymeriad yn awdlau Beirdd y Tywysogion’, Dwned, 4 (1998), 33–58.

Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog ac Eraill, gol. Rhiannon Ifans, Ann Parry Owen (tt. 1–112), W. Dyfed Rowlands ac Erwain Haf Rheinallt (Aberystwyth, 1997).

Nifer o erthyglau ar gyfer Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens (arg. newydd, Caerdydd, 1997).

‘Mynegai i Enwau priod ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion’, Llên Cymru, 20 (1997), 25–45.

‘“A mi, feirdd, i mewn a chwi allan”: Cynddelw Brydydd Mawr a’i grefft’, yn Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban, goln. Morfydd E. Owen a Brynley F. Roberts (Aberystwyth a Chaerdydd, 1996), tt. 143–65.

‘Golwg byr ar fydryddiaeth englynion Dafydd ap Gwilym i’r Grog o Gaer’, Dwned, 1 (1995), 41–53.

Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym ac eraill, gol. Ann Parry Owen (tt. 1–168) a Dylan Foster Evans (Aberystwyth, 1995).

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr II, goln. Ann Parry Owen a Nerys Ann Jones (Caerdydd, 1995), xxii + 449tt.

‘Canu Cynddelw Brydydd Mawr i Dysilio Sant’, yn Ysgrifau Beirniadol XVIII, gol. J. E. Caerwyn Williams (Dinbych, 1992), tt. 73–99.

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr I, goln. Ann Parry Owen a Nerys Ann Jones (Caerdydd, 1991), l + 374tt.