Cynadleddau, Gweithdai, Ffora a Seminarau

 

Darlith Goffa Syr T H Parry-Williams

26 Ebrill 2017, Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwasgwch yma i weld y poster

Y Morrisiaid a'u Cylch

29 Ebrill 2017 (10.30yb - 3.15yp), Oriel Môn, Llangefni 

Ysgol Undydd a drefnir ar y cyd rhwng Cymdeithas Morrisiaid Môn a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, gyda chymorth Cymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Gwasgwch yma i weld y poster.

Ffenestri ar y Byd: Teithwyr i Sir Frycheiniog yn y G18fed a'r G19eg

6 Mai 2017 (10yb - 3.30yp), Penpont, Aberhonddu

Cynhadledd undydd a drefnir ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Chymdeithas Brycheiniog

Gwasgwch yma i weld y poster.

Fforwm Beirdd yr Uchelwyr

20 Mai 2017, Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr

Gwasgwch yma i weld y rhaglen

 

******************************************************************************************

 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal cyfres o ffora (neu gynadleddau undydd) yn rheolaidd. Fel arfer, cynhelir un fforwm i bob prosiect bob blwyddyn.

Os hoffech dderbyn manylion am ein ffora, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall.  

SEMINARAU
 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal dwy gyfres o seminarau (yn aml ar waith mewn llaw) bob blwyddyn. Fe’u cynhelir fel arfer yn Ystafell Seminar y Ganolfan am 5:00 o’r gloch bob yn ail ddydd Iau yn ystod tymhorau’r Pasg a’r Hydref. Y mae’r rhan fwyaf o bapurau tua 50 munud o hyd, gan adael rhyw 20 munud ar y diwedd ar gyfer cwestiynau. Estynnir croeso cynnes i bawb.

Os hoffech dderbyn manylion am ein seminarau a’n cynadleddau drwy’r post, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall. 

Bydd rhaglen tymor yr Hydref yn ymddangos yma yn fuan