Dathliad Graddio Prifysgol Cymru 2018

Mae Dathliad Graddio Prifysgol Cymru’n gyfle i ddathlu llwyddiannau ein graddedigion ac rydym yn falch i hysbysu y cynhelir y dathliad nesaf ym mis Gorffennaf 2018 yn Neuadd y Brangwyn yn Abertawe.

Caiff yr holl fyfyrwyr sydd wedi astudio mewn canolfan gydweithredol ac sydd wedi’u derbyn i ddyfarniad Prifysgol Cymru drwy ordinhad yr Is-Ganghellor eu gwahodd i ddathlu eu llwyddiannau yn y digwyddiad arbennig hwn.

Er mwyn mynegi diddordeb mewn dod i’r digwyddiad, bydd angen i Raddedigion gofrestru a chwblhau ffurflen ‘mynegi diddordeb’ a fydd ar gael drwy’r dudalen hon o fis Mawrth 2018.

Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, gan gynnwys cadarnhad o’r dyddiad, manylion llawn y broses gofrestru a meini prawf cymhwyster, ar gael maes o law.

Cynghorir graddedigion i beidio â chynllunio eu hymweliad ag Abertawe tan iddynt dderbyn cadarnhad bod eu cais i ddod i’r digwyddiad yn llwyddiannus.

Nodwch mai dathliad o’ch llwyddiannau academaidd yw’r digwyddiad hwn. Ni chaiff myfyrwyr eu derbyn yn ffurfiol i’w dyfarniad yn y Dathliad Graddio ac ni fyddant yn derbyn eu tystysgrif ar y diwrnod. Caiff tystysgrifau eu hanfon at y canolfannau cydweithredol i’w dosbarthu i raddedigion.

UNRHYW CWESTIYNAU?

Cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad: 
graduation@cymru.ac.uk

iStock_11950672_LARGE

Os daethoch chi i ddathliad Graddio 2017 ac yr hoffech brynu Ffotograffau neu DVD o’ch seremoni gan y ffotograffydd swyddogol, ewch i wefan Success Photography, chwilio am University of Wales a chlicio’r ddolen berthnasol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am ffotograffau swyddogol neu recordiad DVD o’r diwrnod, cysylltwch â Success Photography yn uniongyrchol.