Cau
Dewis iaith | Please select your language
Bydd eich dewis iaith yn cael ei gofnodi ar y cyfrifiadur hwn; os oes cyfrif gyda chi gallwch logio i mewn a safio'r gosodiad hwn yn eich proffil.
Your language choice will be saved to this computer, If you have an account you can log in and save this default in your profile.
Resource 95~5~1 not found

Y Llyfrgell Ar-lein

 

Llais Rhanddeiliaid

 

Siopa Prifysgol Cymru

 

Gwasanaethau i Raddedigion

 

Online Library
 
.
Siop PC
 
 
Gwasanaethau i Raddedigion 
 
 

Newyddion a Digwyddiadau  Ffrwd Newyddion RSS | Ffrwd RSS Digwyddiadau

Y Blaned Mawrth yn Siarad Iaith y Bobl

Y Blaned Mawrth yn Siarad Iaith y Bobl

Disgrifiad
GPC yn cyfrannu i gyhoeddiad gan gyrch gweithredol NASA sy'n rhoi sylw i'r Gymraeg
Rhodri: A Political Life in Wales and Westminster

Rhodri: A Political Life in Wales and Westminster

Disgrifiad
Cyhoeddi hanes bywyd gwleidyddol y diweddar Rhodri Morgan
Campus - Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Campus - Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Disgrifiad
Gellir gweld rhifyn Haf 2017 o Campus ar-lein yn awr
Eisteddfod Genedlaethol 2017

Eisteddfod Genedlaethol 2017

Disgrifiad
Cynhelir yr Eisteddfod eleni ar Ynys Môn rhwng 4 a 12 Awst, ac unwaith eto bydd Prifysgol Cymru'n bresennol.

 

 

 

 

 

 

Alumni 

Cyn-fyfyrwyr

 

 

 

 

 

 

Gwasg Prifysgol Cymru

UW Press Home Box

Yn creu sylfeini i’r Gymru gyfoes er 1922, trwy dysg, deall a dawn


 

Gregynog

Gregynog

Mae Gregynog yn Ganolfan Gynadledda breswyl a dibreswyl perffaith i bwrpasau busnes, academaidd a hamdden.

 

Y Ganolfan Geltaidd

CAWCS

Sefydliad ymchwil Prifysgol Cymru, yn ymchwilio i brosiectau sy'n ymwneud ag iaith, llenyddiaeth a hanes Cymru.

 

canolfan Dylan thomas

Dylan Thomas Centre

Mae’r Brifysgol wedi ymgymryd â phrydles yr adeilad eiconig hwn yn Abertawe yn ddiweddar.