Cau
Dewis iaith | Please select your language
Bydd eich dewis iaith yn cael ei gofnodi ar y cyfrifiadur hwn; os oes cyfrif gyda chi gallwch logio i mewn a safio'r gosodiad hwn yn eich proffil.
Your language choice will be saved to this computer, If you have an account you can log in and save this default in your profile.
Resource 95~5~1 not found

2017 Dathliad Graddio

 

Cynhadledd Ansawdd a Gweinyddol 2016

 

Siopa Prifysgol Cymru

 

Gwasanaethau i Raddedigion

 

Graduation 2017
 
.
Cynhadledd AG Medi16
 
 
Siop PC
 
 
Gwasanaethau i Raddedigion 
 
 

Newyddion a Digwyddiadau  Ffrwd Newyddion RSS | Ffrwd RSS Digwyddiadau

Sicrhau gwaddol i genedlaethau'r dyfodol

Sicrhau gwaddol i genedlaethau'r dyfodol

Disgrifiad
Y Brifysgol yn cyflawni un o'r mentrau cyntaf dan Adduned Cymru drwy drosglwyddo'r holl 'waddolion cyfyngedig' yn llawn i ymddiriedolaeth annibynnol
Chwedlau'r Seintiau

Chwedlau'r Seintiau

Disgrifiad
Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 18 Chwefror - 10 Mehefin 2017
Noson gerddorol yng Nghanolfan Dylan Thomas

Noson gerddorol yng Nghanolfan Dylan Thomas

Disgrifiad
Bydd myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn perfformio gyda'r côr o Sir Benfro Bella Voce
Cangen Bangor – Digwyddiadau ar y Gweill

Cangen Bangor – Digwyddiadau ar y Gweill

Disgrifiad
Y rhaglen ddarlithoedd 2016/17 yn parhau gyda digwyddiadau ym mis Ionawr a mis Mawrth

 

 

 

 

 

 

Alumni 

Cyn-fyfyrwyr

 

 

 

 

 

 

Gwasg Prifysgol Cymru

UW Press Home Box

Yn creu sylfeini i’r Gymru gyfoes er 1922, trwy dysg, deall a dawn


 

Gregynog

Gregynog

Mae Gregynog yn Ganolfan Gynadledda breswyl a dibreswyl perffaith i bwrpasau busnes, academaidd a hamdden.

 

Y Ganolfan Geltaidd

CAWCS

Sefydliad ymchwil Prifysgol Cymru, yn ymchwilio i brosiectau sy'n ymwneud ag iaith, llenyddiaeth a hanes Cymru.

 

canolfan Dylan thomas

Dylan Thomas Centre

Mae’r Brifysgol wedi ymgymryd â phrydles yr adeilad eiconig hwn yn Abertawe yn ddiweddar.