Swyddi Gwag

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. 

Technegydd Gweithgynhyrchu Arloesol, CANOLFAN GWEITHGYNHYRCHU ARLOESOL AC ARBROFOL CYMRU (CBM)

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd uchod sydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM) ym Mharth Arloesi newydd ardal SA1 yn Abertawe.

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma
Dyddiad Cau: 28 Ebrill 2017

 

YSGOLORIAETHAU YMCHWIL PHD A ARIENNIR YN LLAWN, CANOLFAN GWEITHGYNHYRCHU ARLOESOL AC ARBROFOL CYMRU (CBM)

Cymhwyster: PhD
Lleoliad: Abertawe
Cyllid ar gyfer: Myfyrwyr Cartref / UE 
Cyfanswm cyllid: £14,296 y flwyddyn (2016/17; cynnydd 1% bob blwyddyn) am 3 blynedd, ynghyd â £5,000 o Grant Datblygu Ymchwil.
Oriau: Llawn Amser
Dyddiad Cau: Dydd Gwener 2 Mehein 2017

Menter newydd gyffrous yw CBM  a sefydlwyd ar y cyd gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cyfleuster gweithgynhyrchu ac ymchwil yw CBM, yn canolbwyntio ar gymhwyso technolegau a thechnegau uwch yn greadigol ar draws ystod eang o sectorau gweithgynhyrchu. Am ragor o wybodaeth am CBM gweler: www.cbmcymru.co.uk

Mae CBM yn cynnig ysgoloriaethau ymchwil PhD a ariennir yn llawn i ymgymryd â gwaith ymchwil gymhwysol yn y meysydd canlynol:

• Optimeiddio Prosesau Gweithgynhyrchu Adiol
• Technoleg Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arloesi

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein cliciwch yma

 

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi isod sydd wedi’i lleoli yn Neuadd Gregynog, Prifysgol Cymru, ger y Drenewydd, Powys. Tŷ hanesyddol gyda gerddi rhestredig Gradd 1 yng nghanol cefn gwlad Sir Drefaldwyn yw Gregynog. 

Rheolwr Cyfleusterau, neaudd GREGYNOG

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma
Dyddiad Cau: 23 Mai 2017

Dirprwy Oruchwyliwr Arlwyo Gyda'r Nos, neuadd GREGYNOG

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma
Dyddiad Cau: 23 Mai 2017

Gofalwr NosNEUADD GREGYNOG

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma
Dyddiad Cau: 23 Mai 2017

Cogydd Cynorthwyol, NEUADD GREGYNOG

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma
Dyddiad Cau: 23 Mai 2017

Chef de partie, NEUADD GREGYNOG

I gael manylion pellach, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma
Dyddiad Cau: 23 Mai 2017

Hefyd mae angen staff achlysurol ar gyfer:

"Gweini" – Oriau ar gael yn ystod y dydd
Bar – Oriau ar gael gyda’r nos

 

CysylltU

Adran Adnoddau Dynol          Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS 

Ffôn: (029) 2037 6943
E-bost: swyddi@cymru.ac.uk

Dolenni Perthnasol