Swyddi Gwag

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. 

YSGOLORIAETHAU YMCHWIL PHD A ARIENNIR YN LLAWN, CANOLFAN GWEITHGYNHYRCHU ARLOESOL AC ARBROFOL CYMRU (CBM)

Cymhwyster: PhD
Lleoliad: Abertawe
Cyllid ar gyfer: Myfyrwyr Cartref / UE 
Cyfanswm cyllid: £14,296 y flwyddyn (2016/17; cynnydd 1% bob blwyddyn) am 3 blynedd, ynghyd â £5,000 o Grant Datblygu Ymchwil.
Oriau: Llawn Amser
Dyddiad Cau: Dydd Gwener 2 Mehein 2017

I gael manylion pellach, cliciwch yma  (cymraeg i ddilyn)
I gael ffurflen gais arlein cliciwch yma

CysylltU

Adran Adnoddau Dynol          Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS 

Ffôn: (029) 2037 6943
E-bost: swyddi@cymru.ac.uk

Dolenni Perthnasol