Swyddi Gwag

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. 

Rheolwr Tŷ
PRIFYSGOL CYMRU, NEUADD GREGYNOG

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd uchod sydd wedi’i lleoli yn Neuadd Gregynog, Prifysgol Cymru, ger y Drenewydd, Powys. Swydd barhaol lawn amser yw hon a’r oriau gwaith yw 35 awr yr wythnos yn gweithio 5 diwrnod dros 7 diwrnod.

Bydd y Rheolwr Tŷ cysylltu’n agos gyda’r goruchwyliwr tŷ a’r staff cadw tŷ, staff y swyddfa gynadledda a’r dderbynfa a staff cynnal a chadw i gyflenwi’r gwasanaethau perthnasol a sicrhau bod Gregynog yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’w ymwelwyr. Bydd hefyd yn cydweithio’n agos â’r rheolwyr i wella’r gwasanaeth.

I gael manylion pellach am y broses ymgeisio, cliciwch y ddolen isod: 
Manylion Pellach

Teitl y Swydd: Rheolwr Tŷ
Oriau:  35 awr yr wythnos
Dyddiad cau: dydd Gwener 3 Tachwedd 2017
Ystod Cyflog:  £18,777 ~ £20,989 

Ffurflenni Swyddi Gwag


Ysgoloriaethau Ymchwil PhD a Ariennir yn Llawn
Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM)

Mae CBM yn cynnig ysgoloriaethau ymchwil PhD a ariennir yn llawn i ymgymryd â gwaith ymchwil gymhwysol yn y meysydd canlynol:

  • Optimeiddio Prosesau Gweithgynhyrchu Adiol
  • Technoleg Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arloesi

Math o gymhwyster: PhD
Lleoliad: Abertawe
Cyllid ar gyfer: Myfyrwyr cartref/Undeb Ewropeaidd
Swm y cyllid: £14,439 y flwyddyn (2017/18; cynnydd 1% bob blwyddyn) am 3 blynedd, ynghyd â £5,000 o Grant Datblygu Ymchwil.
Oriau: Amser Llawn

I gael manylion pellach am y broses ymgeisio, cliciwch y ddolen isod:  
Ysgoloriaethau PhD - CBM

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau a dychwelyd y ffurflen gais sydd ar gael o:

Am ragor o wybodaeth am CBM gweler: www.cbmcymru.co.uk  

Dyddiad cau: 5.00pm Gwener 10 Tachwedd 2017

CysylltU

Adran Adnoddau Dynol          Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS 

Ffôn: (029) 2037 6943
E-bost: swyddi@cymru.ac.uk

Dolenni Perthnasol