Swyddi Gwag

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. 

Golygydd Cynhyrchu, gwasg prifysgol cymru

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd uchod sydd wedi’i lleoli yng Ngwasg Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd.

Dyma gyfle rhagorol i ymgeisydd sydd â rhywfaint o brofiad cynhyrchu a/neu olygyddol i weithio ar bob agwedd o gynhyrchu, o’r llawysgrif i’r copïau print terfynol neu ffeiliau i’w trosi’n ddigidol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau rheoli prosiect a threfnu da, a’r gallu i dalu sylw trachywir i fanylion, yn ogystal â sgiliau iaith rhagorol.

I gael rhagor o fanylion, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma 
Dyddiad Cau: 3 Mawrth 2017

 

RHEOLWR GWERTHIANT A GWASANAETH CWSMERIAID / GWEITHREDIADAU, NEUADD GREGYNOG

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd uchod sydd wedi’i lleoli yn Neuadd Gregynog, Prifysgol Cymru, ger y Drenewydd, Powys.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn Rheolwr Gwerthiant a Gwasanaeth Cwsmer / Gweithrediadau profiadol sy’n gallu cynnal a chyflawni cenhadaeth weithrediadol Gregynog drwy fod yn gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd y Neuadd a’r staff cynadledda.

I gael rhagor o fanylion, cliciwch yma
I gael ffurflen gais arlein, cliciwch yma 
Dyddiad Cau: 17 Mawrth 2017

CysylltU

Adran Adnoddau Dynol          Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS 

Ffôn: (029) 2037 6943
E-bost: swyddi@cymru.ac.uk

Dolenni Perthnasol