Llywodraethu a Strwythur Pwyllgorau

Cliciwch yma am wybodaeth am Lywodraethu Prifysgol Cymru

PWYLLGORAU'R CYNGOR

Ceir nifer o bwyllgorau sy'n cynorthwyo'r Cyngor i reoli ei fusnes; sefydlwyd eu cylch gorchwyl drwy Ordiniannau.

Y Pwyllgorau yw: 
1. Y Pwyllgor Strategaeth
2
. Y Pwyllgor Cyllid a Chynllunio
3. Y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu
4. Y Pwyllgor Archwilio 
5. Pwyllgor Adnoddau Dynol
6. Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth