Cylchgrawn Addysg Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cylchgrawn Addysg Cymru (Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru yn flaenorol) yn cael ei ail-lansio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg. Mae’r cylchgrawn yn parhau’n gyhoeddiad academaidd a gaiff ei gymheirio, ac yn parhau’n ymrwymedig hefyd i gyhoeddi deunydd sy’n dyfnhau dealltwriaeth o ymarfer gorau ar draws sectorau addysg Cymru.

Nod y Cylchgrawn yw apelio at ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr sy’n rhannu’r nod o gyflawni rhagoriaeth mewn addysg yng Nghymru. Yn rhifyn gwanwyn 2016 bydd erthyglau gan addysgwyr blaenllaw, gan gynnwys Graham Donaldson, John Furlong, David Egan a David Reynolds, ar faterion allweddol sy’n effeithio ar addysg yng Nghymru yn dilyn y Sgwrs Fawr a gafwyd yng Nghymru.

Rydym yn croesawu erthyglau i’w cyhoeddi sy’n ymwneud ag addysg yng Nghymru ac hefyd ddeunydd sydd ag arwyddocâd ehangach, gan gynnwys astudiaethau cymharol a chyfraniadau rhyngwladol. Mae’r cylchgrawn hefyd yn cynnwys adolygiadau yn benodol o gyhoeddiadau sy’n ymwneud ag addysg yng Nghymru. Nod rhaglen rhifynnau arbennig y cylchgrawn yw hybu trafodaeth ar themâu arwyddocaol ac ymatebion i bynciau a godir gan gyfranwyr a darllenwyr.

Caiff y cylchgrawn ei adolygu’n llawn gan gymheiriaid a bydd ar gael mewn print ac ar-lein (trwy Ingenta).

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Mawrth a Thachwedd.
I gael gwybodaeth am y rhifyn diweddaraf, cliciwch yma
Print ISSN: 2059-3708 Ar-lein ISSN: 2059-3716

Mae’r prisiau canlynol ar gyfer dau rifyn a gyhoeddir bob blwyddyn:

Sefydliadau                   Unigolion
Print yn unig £45          Print yn unig £25
Ar-lein yn unig £40      Ar-lein yn unig £20
Cyfunol £75                   Cyfunol £35

I danysgrifio cysylltwch â Turpin Customer Services
+44 (0) 1767 604 4951 / custserv@turpin-distribution.com

CYD OLYGYDDION:
Yr Athro David Egan
Dr Russell Grigg

GOLYGYDD ADOLYGIADAU:
Dr Howard Tanner, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

BWRDD GOLYGYDDOL:
Yr Athro Gary Beauchamp, Prifysgol Metropolitan Caerdydd • Yr Athro John Furlong, Prifysgol Rhydychen • Yr Athro Karen Graham, Prifysgol Glyndŵr • Dr John Graystone, Colegau Cymru • Yr Athro Mark Hadfield, Prifysgol Caerdydd • Yr Athro Alma Harris, Prifysgol Malaya • Yr Athro Emeritws David Hopkins, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain • Dr Chris Howard, Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru • Dr Cath Jones, Prifysgol De Cymru • Yr Athro David Reynolds, Prifysgol Southampton • Yr Athro Iram Siraj, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain • Dr Howard Tanner, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant • Yr Athro Malcolm Thomas, Prifysgol Aberystwyth • Richard Thurston, Llywodraeth Cymru • Dr Jean Ware, Prifysgol Bangor • Yr Athro Dylan Wiliam, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain

Gwahoddir awduron sydd â diddordeb mewn cyflwyno erthyglau 6000–7000 gair i gysylltu â Yr Athro David Egan: d.egan@uwtsd.ac.uk neu Dr Russell Grigg: g.r.grigg@uwtsd.ac.uk